Dexdomitor (dexmedetomidine hydrochloride) – Označevanje - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Dexdomitor
ATC: QN05CM18
Substanca: dexmedetomidine hydrochloride
Proizvajalec: Orion Corporation

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml raztopina za injiciranje

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje:

0,1 mg deksmedetomidinijevega klorida, ki ustreza 0,08 mg deksmedetomidina

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

15 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Psi: intravenska ali intramuskularna uporaba

Mačke: intramuskularna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Navedba ni smiselna.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: mesec/leto

Rok trajanja po prvem odpiranju: 3 mesece pri 25°C.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z nacionalnimi zahtevami.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

16.ŠTEVILKA(E) V DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/02/033/003

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH / VEČ-PAKETNI

VIALA / VEČ-PAKETNI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

DEXDOMITOR 0,1 mg/ml raztopina za injiciranje

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

0,1 mg/ml deksmedetomidinijevega klorida

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

15 ml, 10 x 15 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Psi: i.m., i.v.

Mačke: i.m.

5.KARENCA

Navedba ni smiselna.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: mesec/leto

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml raztopina za injiciranje

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje:

0,5 mg deksmedetomidinijevega klorida, ki ustreza 0,42 mg deksmedetomidina

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Psi: intravenska ali intramuskularna uporaba

Mačke: intramuskularna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Navedba ni smiselna.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: mesec/leto

Rok trajanja po prvem odpiranju: 3 mesece pri 25°C.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z nacionalnimi zahtevami.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali.Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finska

16.ŠTEVILKA(E) V DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/02/033/001-002

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH / VEČ-PAKETNI

VIALA / VEČ-PAKETNI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

DEXDOMITOR 0,5 mg/ml raztopina za injiciranje

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

0,5 mg/ml deksmedetomidinijevega klorida

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml, 10 x 10 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Psi: intravenska in intramuskularna uporaba

Mačke: intramuskularna uporaba

5.KARENCA

Navedba ni smiselna.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija:

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: mesec/leto

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji