Fevaxyn Pentofel (inactivated feline calicivirus/inactivated...) - QI06AL01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Fevaxyn Pentofel
ATC: QI06AL01
Substanca: inactivated feline calicivirus/inactivated feline Chlamydophila felis /inactivated feline leukaemia virus/inactivated feline panleukopenia virus / inactivated feline rhinotracheitis virus
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA; 

Vsebina članka

An agency of the European Union

Fevaxyn Pentofel

Ta dokument je povzetek Evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi česar je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila. Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju vaše živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Fevaxyn Pentofel?

Zdravilo Fevaxyn Pentofel je cepivo za mačke v obliki raztopine za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi. Zdravilo Fevaxyn Pentofel vsebuje naslednje inaktivirane viruse: virus mačje panleukopenije, virus mačjega rinotraheitisa, mačji calicivirus, virus mačje leukemije in inaktivirano bakterijo mačje

Chlamydophila felis.

Za kaj se zdravilo Fevaxyn Pentofel uporablja?

Zdravilo Fevaxyn Pentofel se uporablja za imunizacijo zdravih mačk, starih 9 tednov ali več, proti mačji panleukopeniji in mačji leukemiji ter proti boleznim dihal, ki jih povzročajo virusi mačjega rinotraheitisa, mačji calicivirusi in mačja Chlamydophila felis.

Vsebino napolnjene brizge je treba pretresti in dati v obliki subkutane (podkožne) injekcije. Mačkam, starim 9 tednov ali več, damo dva odmerka v presledku 3 do 4 tedne. Pri mačkah, ki živijo v območjih z velikim tveganjem za prenos virusa mačje leukemije in pri katerih je bil prvi odmerek dan pred starostjo 12 tednov, se priporoča dodaten odmerek. Zdravilo Fevaxyn Pentofel se daje enkrat letno.

Kako zdravilo Fevaxyn Pentofel deluje?

Zdravilo Fevaxyn Pentofel vsebuje majhne količine štirih inaktiviranih virusov in ene inaktivirane bakterije. Z injiciranjem zdravila izpostavimo mačko tem majhnim količinam, kar imunskemu sistemu mačke pomaga prepoznavati in napadati viruse in bakterijo. Če je mačka pozneje v življenju izpostavljena kateremu koli od teh virusov in bakteriji, se mačka ne bo okužila ali pa bo njena okužba blažja.

Kako je bila učinkovitost zdravila Fevaxyn Pentofel raziskana?

Zdravilo Fevaxyn Pentofel so preučevali proti mačji leukemiji, boleznim dihal, ki jih povzročajo virusi mačjega rinotraheitisa, mačji calicivirusi ter mačja Chlamydophila felis, in proti bolezni, ki jo povzroča virus mačje panleukopenije.

Poleg tega so pregledali podatke študij na mačkah različnih pasem, da bi odkrili kakršne koli neželene učinke zdravila Fevaxyn Pentofel po prvem in drugem cepljenju.

Kakšne koristi je zdravilo Fevaxyn Pentofel izkazalo med raziskavami?

Dokazali so, da je zdravilo Fevaxyn Pentofel učinkovito proti mačji leukemiji, boleznim dihal, ki jih povzročajo virusi mačjega rinotraheitisa, mačji calicivirusi ter mačja Chlamydophila felis, in proti bolezni, ki jo povzroča virus mačje panleukopenije.

V preskušanju, v katerem so opazovali neželene učinke, po prvem cepljenju ni bilo nobenih neželenih učinkov pri 94,2 % mačk, po drugem pa pri 99 % mačk.

Kakšni so neželeni učinki zdravila Fevaxyn Pentofel?

Pri nekaterih cepljenih mačkah se lahko pojavijo reakcije na cepivo, ki vključujejo začasno zvišanje telesne temperature, bruhanje, anoreksijo (neješčnost) in/ali depresijo. Te reakcije navadno izginejo v 24 urah.

Včasih se pojavijo otekline, bolečine, pruritus (srbenje) ali izpadanje dlake na mestu injiciranja. V zelo redkih primerih se pojavi anafilaktična reakcija (huda alergija), ki jo spremljajo edem (tekočina pod kožo), pruritus, dihalna in srčna stiska, hude gastrointestinalne motnje ali šok, ki se lahko pojavijo v prvih urah po cepljenju.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Zdravilo Fevaxyn Pentofel vsebuje mineralno olje. Nenamerno injiciranje lahko povzroči hude bolečine in otekline, zlasti če se zdravilo injicira v sklep ali prst – in lahko v izjemnih primerih privede do izgube prsta. Če vam je bil ta pripravek nenamerno injiciran, se takoj posvetujte z zdravnikom, čeprav je bila injicirana zelo majhna količina. K zdravniku nesite tudi Navodila za uporabo. Če bolečina ne popusti več kot 12 ur po zdravniškem pregledu, se ponovno posvetujte z zdravnikom.

Zakaj je bilo zdravilo Fevaxyn Pentofel odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je mnenja, da so koristi zdravila Fevaxyn Pentofel pri imunizaciji zdravih mačk, starih 9 tednov ali več, proti mačjim virusom večje od z njim povezanih tveganj. Odbor za zdravilo Fevaxyn Pentofel priporoča odobritev dovoljenja za promet. Razmerje med koristmi in tveganji najdete v znanstvene razprave tega Evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu Fevaxyn Pentofel:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Fevaxyn Pentofel, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila dne 5. februarja 1997. Podatki o predpisovanju tega zdravila so navedeni na zunanji ovojnini.

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen junija 2013.

Komentarji