Slovenian
Izberi jezik

Fortekor Plus (benazepril hydrochloride / pimobendan) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QC09BX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Fortekor Plus
ATC: QC09BX90
Substanca: benazepril hydrochloride / pimobendan
Proizvajalec: Elanco Europe Ltd

A. IMETNIK DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Elanco France S.A.S 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue FRANCIJA

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji