Fortekor Plus (benazepril hydrochloride / pimobendan) – Označevanje - QC09BX90

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Fortekor Plus
ATC: QC09BX90
Substanca: benazepril hydrochloride / pimobendan
Proizvajalec: Elanco Europe Ltd

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablete za pse

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablete za pse

Pimobendan/benazeprilijev klorid

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsaka tableta vsebuje 1,25 mg pimobendana in 2,5 mg benazeprilijevega klorida. Vsaka tableta vsebuje 5 mg pimobendana in 10 mg benazeprilijevega klorida.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tablete.

4.VELIKOST PAKIRANJA

30 tablet

60 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Pretisni omot shranjujte v zunanji ovojnini, za zaščito pred vlago.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI« IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO »ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM«

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

Lilly House

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire

RG 24 9NL

Združeno kraljestvo

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/15/185/0001 (1 x 30 tablet, 1,25 mg/2,5 mg tablete)

EU/2/15/185/0002 (1 x 60 tablet, 1,25 mg/2,5 mg tablete)

EU/2/15/185/0003 (1 x 30 tablet, 5 mg/10 mg tablete)

EU/2/15/185/0004 (1 x 60 tablet, 5 mg/10 mg tablete)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU

Pretisni omot

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg tablete za pse

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg tablete za pse

Pimobendan/benazeprilijev klorid

2.IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Elanco Europe Ltd.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot: {številka}

5.BESEDILO »SAMO ZA ŽIVALI«

Samo za živali.

Komentarji