Halocur (halofuginone) - QP51AX08

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Halocur
ATC: QP51AX08
Substanca: halofuginone
Proizvajalec: Intervet International BV

HALOCUR

Povzetek EPAR za javnost

Ta dokument je povzetek Evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi česar je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju vaše živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Halocur?

Zdravilo Halocur vsebuje zdravilno učinkovino halofuginon laktat, ki se uporablja proti zajedavskim boleznim, ki jih povzročajo protozoji. Zdravilo Halocur je na voljo kot bistra rumena raztopina za peroralno uporabo.

Za kaj se zdravilo Halocur uporablja?

Zdravilo Halocur se uporablja pri novorojenih teletih za preprečevanje ali blaženje driske, ki jo povzroča organizem Cryptosporidium parvum. To je zajedavec iz družine protozojev, ki vdre v prebavni sistem in povzroči drisko.

Zdravilo Halocur se lahko uporablja:

za preprečevanje driske na kmetijah, na katerih se je že v preteklosti pojavljala kriptosporidioza (okužba s Cryptosporidium), če se daje novorojenim teletom v prvih 24 do 48 urah življenja,

za blažitev driske, če se daje v 24 urah po nastopu driske.

V vseh primerih se zdravilo Halocur daje teletu peroralno po krmi, ne na prazen želodec, enkrat dnevno sedem dni zaporedoma.

Kako zdravilo Halocur deluje?

Zdravilna učinkovina zdravila Halocur, halofuginon laktat, preprečuje rast Cryptosporidium parvum. Preprečuje tudi tvorjenje oocist, ki nastajajo v določeni stopnji življenjskega cikla zajedavca in se izločajo v iztrebke. Slednje prispeva k širjenju bolezni na druge živali. Klinični znaki okužbe s Cryptosporidium parvum se kažejo pretežno kot driska. Natančen način delovanja halofuginona ni znan.

Kako je bilo zdravilo Halocur raziskano?

Izvedenih je bilo več terenskih raziskav s teleti z različnih kmetij. Ena izmed raziskav je vključevala teleta s 40 kmetij. Dokazano je bilo, da zdravljenje s priporočenim odmerkom zdravila Halocur peroralno 7 zaporednih dni pri teletih, starih od 4 do 10 dni, v primerjavi s placebom ublaži drisko. Druga raziskava s teleti, starimi od 24 do 48 ur, je pokazala, da zdravilo Halocur v primerjavi s placebom lahko prepreči drisko, ki jo povzroča Cryptosporidium parvum.

Kakšne koristi je zdravilo Halocur izkazalo med raziskavami?

Raziskave so pokazale, da zdravilo Halocur pri teletih zmanjša raven izločanja Cryptosporidium parvum in ublaži drisko. Izkazalo se je tudi, da prepreči drisko po 11 dneh zdravljenja. V teh raziskavah so zdravilo Halocur primerjali s placebom. Kot najučinkovitejše se je izkazalo zgodnje zdravljenje v prvih 24 do 48 urah po skotitvi.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Halocur?

Če se zdravilo Halocur daje v odmerku, ki je dvakrat večji od priporočenega, se lahko pojavijo simptomi toksičnosti. Takšni simptomi lahko vključujejo drisko, vidne sledi krvi v iztrebkih, manjše uživanje mleka, dehidracijo, apatijo (pomanjkanje odzivnosti), šibkost in kolaps. Zdravilo Halocur se ne sme uporabljati pri teletih v primerih, ko driska traja več kot 24 ur, ali pri šibkih živalih. Zdravilo Halocur je treba dajati po krmi.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Pri ljudeh, ki pogosto rokujejo z zdravilom Halocur, se lahko pojavijo kožne alergije. Uporabniki se morajo izogibati stiku zdravila s kožo in očmi; v primeru takšnega stika morajo izpostavljen predel temeljito umiti s čisto vodo. Če draženje oči ne izgine, je treba poiskati pomoč zdravnika. Med rokovanjem z zdravilom je treba nositi zaščitne rokavice, po uporabi pa si je treba umiti roke.

Zdravilo Halocur ne sme priti v vodotoke, ker je lahko nevarno za ribe in druge vodne organizme. Neuporabljeno zdravilo ali odpadne snovi je treba odstraniti v skladu z nacionalnimi določili.

Koliko časa je potrebno počakati pred zakolom in uporabo mesa za prehrano ljudi (karenca)?

13 dni.

Koliko časa je potrebno počakati pred uporabo mleka živali za prehrano ljudi?

Navedba smiselno ni potrebna, ker se zdravilo uporablja samo pri novorojenih teletih.

Zakaj je bilo zdravilo Halocur odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je odločil, da so koristi zdravila Halocur pri preprečevanju in zmanjševanju driske, ki jo povzroča Cryptosporidium parvum, pri novorojenih teletih večje od z njim povezanih tveganj. Zato je priporočil, da se za zdravilo Halocur odobri dovoljenje za promet. Razmerje med koristmi in tveganji najdete v modulu 6 tega Evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu Halocur:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Halocur, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila družbi Intervet International B.V. dne 29. oktobra 1999. Dovoljenje za promet z zdravilom je bilo podaljšano dne 29. oktobra 2004. Informacije o predpisovanju tega izdelka najdete na nalepki na steklenički.

Ta povzetek je bil nazadnje posodobljen junija 2007.

Komentarji