Masivet (masitinib mesylate) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QL01XE90

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA IZDAJO SERIJE

Ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sproščanje serije

Centre Spécialités Pharmaceutiques Avenue du Midi

63800 Cournon d’Auvergne Francija

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji