Melosus (meloxicam) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Melosus
ATC: QM01AC06
Substanca: meloxicam
Proizvajalec: CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Nizozemska

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji