Meloxidyl (meloxicam) – Označevanje - QM01AC06

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

10 ml steklenička

32 ml steklenička

100 ml steklenička

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 1.5 mg/ml peroralna suspenzija za pse.

Meloxicam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje: Meloksikam 1.5 mg Natrijev benzoat 2 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija.

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

32 ml

100 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo uporabite v 6 mesecih.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali.

Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/070/001

EU/2/06/070/002

EU/2/06/070/003

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

10 ml steklenička

32 ml steklenička

100 ml steklenička

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 1.5 mg/ml peroralna suspenzija za pse.

Meloxicam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

32 ml

100 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 5 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje: meloksikam 5 mg in etanol,brezvodni 150 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Psi: intravensko ali subkutano dajanje

Mačke: subkutano dajanje

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite pri brejih živalih in živalih v obdobju laktacije.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25°C

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali

Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/070/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka na viali

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 5 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke

Meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

1 ml vsebuje: meloksikam 5 mg in etanol,brezvodni 150 mg

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Psi: IV ali SC

Mačke: SC

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda,prašiče, konje. Meloxicam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 20 mg/ml

Etanol 150 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, prašiči in konji.

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Govedo: subkutano ali intravensko dajanje

Prašiči: intramuskularno dajanuje

Konji: intravensko dajanuje

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Govedo: Meso in organi: 15 dni; Mleko: 5 dni

Prašiči: Meso in organi: 5 dni

Konji: Meso in organi: 5 dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 28 dneh

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranitev: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali

Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/070/005

EU/2/06/070/006

EU/2/06/070/007

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

100 ml viala

250 ml viala

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda,prašiče, konje Meloxicam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 20 mg/ml

Etanol 150 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, prašiči in konji.

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Govedo: subkutano ali intravensko dajanje

Prašiči: intramuskularno dajanje

Konji: intravensko dajanje

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Govedo: Meso in organi: 15 dni; Mleko: 5 dni

Prašiči: Meso in organi: 5 dni

Konji: Meso in organi: 5 dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 28 dneh

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranitev: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali

Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/070/006

EU/2/06/070/007

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

50 ml viala

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda,prašiče in konje

Meloxicam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 20 mg/ml

Etanol 150 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Govedo: SC ali IV

Prašiči: IM

Konji: IV

5.KARENCA

Govedo: Meso in organi: 15 dni; Mleko: 5 dni

Prašiči: Meso in organi: 5 dni

Konji: Meso in organi: 5 dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 28 dneh

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla s 15 ml vialo

Kartonska škatla s 5 ml vialo

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 0.5 mg/ml peroralna suspenzija za mačke.

Meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje:

 

Meloksikam

0.5 mg

Natrijev benzoat

2 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija.

4.VELIKOST PAKIRANJA

15 ml

5 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke.

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Načeto zdravilo uporabite v 6 mesecih.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo zdravila.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali.

Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastiere

33500 Libourne FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/070/008

EU/2/06/070/010

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Nalepka na viali 15 ml

Nalepka na viali 5 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 0.5 mg/ml peroralna suspenzija za mačke.

Meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

15 ml

5 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Rp-Vet

Komentarji