Meloxidyl (meloxicam) – Navodilo za uporabo - QM01AC06

NAVODILO ZA UPORABO

Meloxidyl 1.5 mg/ml peroralna suspenzija za pse. 10, 32 & 100 ml

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Ceva Santé Animale

10 avenue de la Ballastière

33500 Libourne Francija

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serije:

Ceva Santé Animale Z.I. Très le Bois 22600 Loudéac Francija

VETEM SpA

Lungomare Pirandello, 8

92014 Porto Empedocle (AG)

Italija

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 1.5 mg/ml peroralna suspenzija za pse.

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGE( ICH ) SESTAVIN( E)

Vsak ml vsebuje 1.5 mg meloksikama 2 mg natrijevga benzoata

4.INDIKACIJA(E)

Umirjanje vnetja in lajšanje bolečine pri akutnih in kroničnih mišično – skeletnih obolenjih pri psih.

5.KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite pri brejih živalih in živalih v obdobju laktacije.

Ne uporabite pri živalih z obolenji prebavil, kot so zdraženost prebavil in krvavitve, pri motnjah delovanja jeter, srca ali ledvic in pri hemoragičnih obolenjih.

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali na katero koli pomožno snov. Ne uporabite pri psih, mlajših od 6 tednov.

6.NEŽELENI UČINKI

Občasno so poročali o značilnih neželenih učinkih nesteroidnih protivnetnih zdravil, kot so izguba teka, bruhanje, driska, kri v blatu (okultna krvavitev) in apatija. Našteti neželeni učinki so najpogostnejši prvi teden zdravljenja, so večinoma prehodni in po končanem zdravljenju minejo, vendar so lahko v zelo redkih primerih tudi resni ali smrtno nevarni.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite. Zdravilo dajemo pomešano med hrano.

Začetni odmerek prvi dan zdravljenja je 0.2 mg meloksikama na kilogram telesne mase. Zdravljenje nadaljujemo z enim peroralnim, vzdrževalnim odmerkom (v 24 urnih intervalih) 0.1 mg meloksikama na kilogram telesne mase.

Suspenzijo lahko dajemo z merilno brizgo, ki je priložena pakiranju. Brizga se prilega na stekleničko in ima merilno skalo z oznakami telesne mase v kilogramih, ki ustrezajo vzdrževalnemu odmerku ( 0.1 mg meloksikama na kilogram telesne mase). Prvi dan zdravljenja je torej potreben dvakratni volumen vzdrževalnega odmerka.

Proces odmerjanja s priloženo merilno brizgo :

Stekleničko dobro

Na stekleničko

Obrnite

Stekleničko z

S pritiskom na bat

pretresite.

pritrdite merilno

stekleničko z

merilno brizgo

brizge izpraznite

Zaporko pritisnite

brizgo tako, da jo

merilno brizgo

ponovno obrnite v

vsebino v posodo

navzdol in jo

nanjo previdno

navzdol in

pokončen položaj

s hrano vašega

odvijte.

pritisnete.

povlecite bat

in nežno odstranite

psa.

 

 

brizge do črne

merilno brizgo.

 

 

 

črtice, ki ustreza

 

 

 

 

telesni masi v

 

 

 

 

kilogramih vašega

 

 

 

 

psa.

 

 

Klinični odziv na zdravljenje je običajno opazen po 3 do 4 dneh. Če se klinično stanje ne izboljša, je treba zdravljenje najpozneje po 10 dneh prekiniti.

Pazite, da med uporabo ne bi prišlo do kontaminacije, zato ne odstranjujte zaščitnega pokrovčka in uporabljajte priloženo merilno brizgo samo za to zdravilo.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Posebno skrbno je treba paziti na natančno odmerjanje zdravila.

Suspenzijo lahko dajemo z manjšo brizgo za pse s telesno maso pod 7 kilogramov ( ena graduacija ustreza 0.5 kg telesne mase) ali veliko brizgo za pse s telesno maso nad 7 kilogramov (ena graduacija ustreza 2.5 kg telesne mase).

10.KARENCA

Ni smiselno.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 6 mesecev.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti (EXP), navedenega na zunanji ovojnini in steklenički.

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Če se pojavijo neželeni učinki, je treba zdravljenje prekiniti in se posvetovati z veterinarjem.

Zaradi možne povečane toksičnosti za ledvice se dajanju zdravila ogibamo pri dehidriranih, hipovolemičnih ali hipotenzivnih živalih.

Druga nesteroidna protivnetna zdravila, diuretiki, antikoagulansi, aminoglikozidni antibiotiki in snovi z visoko vezavo na beljakovine se lahko kompetitivno vežejo, kar lahko privede do toksičnih učinkov. Meloxidyl ne smemo dajati hkrati z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili ali glukokortikosteroidi..

Predhodno zdravljenje z zdravili s protivnetnim delovanjem lahko povzroči dodatne neželene učinke ali jih okrepi, zato teh zdravil ne smemo dajati najmanj 24 ur pred začetkom zdravljenja. Poleg tega je treba pri določanju obdobja brez zdravil upoštevati farmakokinetične lastnosti zdravil, ki smo jih dajali predhodno.

Osebe z znano preobčutljivostjo na nesteroidna protivnetna zdravila naj se izogibajo stiku z zdravilom.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

Pri nenamernem vnosu prevelikega odmerka uvedemo simptomatsko zdravljenje.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

15.DRUGE INFORMACIJE

10, 32 ali 100 ml steklenička z dvema merilnima brizgama v vsakem pakiranju.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

NAVODILO ZA UPORABO

Meloxidyl 5 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke

10ml

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Ceva Santé Animale - 10 avenue de la Ballastière - 33500 Libourne - FRANCIJA

Izdelovalec odgovoren za sprostitev serije:

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - Sage House - 319 Pinner Road – Harrow – Middlesex HA1 4HF – UK

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 5 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke

Meloksikam

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN

Meloksikam 5 mg/ml

Pomožna snov : Etanol, brezvodni 150 mg

Prozorna,rumena raztopina.

4. INDIKACIJA(E)

Psi:

Umirjanje vnetja in lajšanje bolečine pri akutnih in kroničnih mišično-skeletnih obolenjih. Zmanjšanje pooperativne bolečine in vnetja po ortopedskih posegih in posegih na mehkih tkivih.

Mačke:

Zmanjšanje pooperativne bolečine po ovariohisterektomiji in manjših kirurških posegih na mehkih tkivih.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite pri brejih živalih in živalih v obdobju laktacije. delovanja jeter, srca ali ledvic in pri hemoragičnih obolenjih.

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali na katero koli pomožno snov. Ne uporabite pri živalih mlajših od 6 tednov ali pri mačkah s telesno maso pod 2 kg.

Ne uporabite pri živalih z obolenji prebavil, kot so zdraženost prebavil in krvavitve, pri motnjah.

6. NEŽELENI UČINKI

Občasno so poročali o značilnih neželenih učinkih nesteroidnih protivnetnih zdravil, kot so izguba teka, bruhanje, driska, kri v blatu (okultna krvavitev), apatija in ledvična odpoved. Pri psih so našteti neželeni učinki najpogostnejši prvi teden zdravljenja, so večinoma prehodni in po končanem zdravljenju minejo, vendar so lahko v zelo redkih primerih tudi resni ali smrtno nevarni.

V zelo redkih primerih lahko pride do anafilaktične reakcije, kar zdravimo simptomatsko.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Odmerki za posamezno živalsko vrsto:

Psi: enkratno dajanje 0,2 mg meloksikama /kg telesne mase ( 0,4 ml/10 kg) Mačke: enkratno dajanje 0,3 mg meloksikama /kg telesne mase ( 0,06 ml/kg )

Poti in način uporabe zdravila:

Psi:

Mišično – skeletna obolenja: enkratna podkožna injekcija. Meloxidyl 1,5 mg/ ml peroralna raztopina za pse se lahko uporabi za nadaljnjo terapijo z odmerkom 0,1 mg meloksikama/ kg telesne mase 24 ur po

dajanju podkožne injekcije.

Zmanjševanje pooperativne bolečine ( čez obdobje 24 ur ): enkratna intravenska ali podkožna injekcija pred operacijo, npr. istočasno z indukcijo anestezije.

Mačke:

Zmanjšanje pooperativne bolečine po ovariohisterektomiji in manjših kirurških posegih na mehkih tkivih: enkratna podkožna injekcija pred operacijo, npr.istočasno z indukcijo anestezije.

Pazite, da med uporabo ne bi prišlo do kontaminacije.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Potrebna je zelo natančno odmerjanje.

10. KARENCA

Ni smiselno.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom

Ne shranjujte pri temperaturi nad <25 C

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na kartonski škatli in viali.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika je 28 dni.

12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Pri lajšanju pooperativnih bolečin pri mačkah je varnost uporabe zdravila dokumentirana samo po narkozi z tiopentalom/halotanom.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Če se pojavijo neželeni učinki, je treba zdravljenje prekiniti in se posvetovati z veterinarjem. Zaradi možne povečane toksičnosti za ledvice se dajanju zdravila ogibamo pri dehidriranih, hipovolemičnih ali hipotenzivnih živalih.

Vsaka nadaljnja peroralna terapija, pri kateri se uporabi meloksikam ali drugo nesteroidno protivnetno zdravilo (NSAID ) pri mačkah ni priporočljiva, ker režim za ustrezno odmerjanje pri peroralni terapiji ni bil določen.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Nenamerno samoinjiciranje lahko povzroči bolečino.

Osebe z znano preobčutljivostjo za nesteroidna protivnetna zdravila ( NSAID ) naj se izogibajo stiku z zdravilom.

V primeru nenamernega samoinjiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko zdravila.

Uporaba v obdobju brejosti in laktacije

Glej poglavje " Kontraindikacije "

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Druga nesteroidna protivnetna zdravila, diuretiki, antikoagulanti, aminoglikozidni antibiotiki in snovi z visoko vezavo na beljakovine se lahko kompetitivno vežejo, kar lahko privede do toksičnih učinkov Meloxidyl ne smemo dajati skupaj z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili ali glukokortikosteroidi.

Sočasnemu dajanju s potencialno nefrotoksičnimi zdravili se je potrebno izogniti.

Pri živalih, ki jim anestezija predstavlja življenjski riziko ( starejše živali ), je potrebna intravensko ali podkožno dajanje infuzijskih tekočin. Pri hkratnem dajanju anestezije in nesteroidnih protivnetnih zdravil ni izključena potencialna nevarnost za delovanje ledvic.

Predzdravljenje z zdravili s protivnetnim delovanjem lahko povzroči dodatne neželene učinke ali jih okrepi, zato teh zdravil ne smemo dajati najmanj 24 ur pred začetkom zdravljenja. Poleg tega je treba pri določanju obdobja brez zdravil upoštevati farmakokinetične lastnosti zdravil, ki smo jih dajali predhodno.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi) (če je potrebno)

Pri nenamernem vnosu prevelikega odmerka uvedemo simptomatsko zdravljenje.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali v gospodinjske odpadke.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

15. DRUGE INFORMACIJE

Velikost pakiranja:

Viala 10 ml v kartonski škatli.

NAVODILO ZA UPORABO

Meloxidyl 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda,prašiče in konje 50, 100 & 250 ml

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:

Ceva Santé Animale –10 avenue de la Ballastière – 33500 Libourne - FRANCIJA

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 20 mg/ml, raztopina za injiciranje za goveda,prašiče in konje

Meloxicam

3. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGEIH SESTAVIN

Meloksikam 20 mg

Pomožna snov: Etanol, brezvodni 150 mg

Prozorna brezbarvna do rumenkasta raztopina

4. INDIKACIJA(E)

Goveda:

Za umirjanje kliničnih znakov pri akutnih okužbah dihal pri govedih ob ustreznem antibiotičnem zdravljenju.

Za umirjanje kliničnih znakov driske, v kombinaciji s peroralnim rehidracijskim zdravljenjem, pri teletih, starejših od enega tedna, in mladih govedih, ki niso v obdobju laktacije.

Za pomožno terapijo pri zdravljenju akutnega mastitisa ob ustreznem antibiotičnem zdravljenju. Za lajšanje pooperativne bolečine po odstranitvi rogov teletom.

Prašiči:

Za ublažitev ohromelosti in vnetja pri neinfekcijskih lokomotornih motnjah.

Za pomožno terapijo pri zdravljenju puerperalnih septikemij in zastrupitvah krvi ( MMA sindrom) ob ustreznem antibiotičnem zdravljenju.

Konji:

Za lajšanje znakov vnetij in zmanjšanje bolečine pri akutnih in kroničnih lokomotornih motnjah. Za lajšanje bolečin povezanih s kolikami.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte pri konjih mlajših od 6 tednov.

Ne uporabljajte pri brejih kobilah ali kobilah v laktaciji.

Ni dovoljena uporaba pri konjih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ne uporabite pri živalih z motnjami jetrne, srčne ali ledvične funkcije in s hemoragičnimi motnjami ter pri dokazanih ulkusnih lezijah v prebavilih.

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov. Pri zdravljenju driske pri govedih ne uporabite pri živalih, mlajših od enega tedna.

6. NEŽELENI UČINKI

Živali podkožno, intramuskularno in intravensko dajanje dobro prenašajo; v kliničnih raziskavah so zasledili samo blago in prehodno oteklino na mestu podkožne injekcije, in sicer pri manj kot 10 % goved.

Pri konjih se pojavi prehodna oteklina, ki spontano izgine.

Zelo redko se lahko pojavijo anafilaktoidne reakcije, ki jih je treba zdraviti simptomatsko.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, prašiči in konji.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Goveda:

Enkratna podkožna ali intravenska injekcija odmerka po 0,5 mg meloksikama na kilogram telesne mase (to je 2,5 ml/100 kg telesne mase), po potrebi v kombinaciji z antibiotičnim zdravljenjem ali s peroralno rehidracijsko terapijo.

Prašiči:

Enkratna intramuskularna injekcija odmerka po 0,4 mg meloksikama na kilogram telesne mase (to je 2,0 ml/25 kg telesne mase). Če je potrebno, lahko po 24 urah damo še en odmerek meloksikama.

Konji:

Enkratna podkožna ali intravenska injekcija odmerka po 0,6 mg meloksikama na kilogram telesne mase (to je 3 ml/100 kg telesne mase)

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Pazite, da med uporabo ne bi prišlo do kontaminacije.

10. KARENCA

Goveda:

Meso in organi: 15 dni

Mleko: 5 dni

Prašiči:

Meso in organi: 5 dni

Konji:

Meso in organi: 5 dni

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 28 dni

12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Zdravljenje telet z zdravilom Meloxidyl 20 minut pred odstranitvijo rogov zmanjša pooperativno bolečino. Samo zdravilo Meloxidyl ne zagotavlja ustreznega lajšanja bolečine med samim postopkom odstranjevanja rogov. Za ustrezno lajšanje bolečine med operacijo je treba sočasno uporabiti ustrezen analgetik.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Če se pojavijo neželeni učinki, je treba zdravljenje prekiniti in se posvetovati z veterinarjem. Zaradi možne nevarnosti toksičnih učinkov na ledvice se dajanju zdravila izogibamo pri zelo dehidriranih, hipovolemičnih ali hipotenzivnih živalih, ki potrebujejo parenteralno rehidracijo. V primeru neučinkovanja pri uporabi ob sumu na koliko pri konju, je potrebno ponovno oceniti zdravstveno stanje živali, saj je lahko to znak za potrebo po kirurški intervenciji.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Nenamerno samoinjiciranje lahko povzroči bolečino. Osebe z znano preobčutljivostjo za nesteroidna protivnetna zdravila naj se izogibajo stiku z zdravilom.

V primeru nenamernega samoinjiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Uporaba v obdobju brejosti in laktacije

Govedo in prašiči: Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.

Konji: Glejte poglavje »Kontraindikacije«

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

Zdravila ne smemo dajati hkrati z glukokortikosteroidi, drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili ali antikoagulanti.

Preveliko odmerjanje

Pri prevelikem odmerjanju uvedemo simptomatsko zdravljenje.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi .

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

15. DRUGE INFORMACIJE

Kartonska škatla vsebuje 1 brezbarvno stekleno vialo z 50 ml, 100 ml ali 250 ml. Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

NAVODILO ZA UPORABO

Meloxidyl 0.5 mg/ml peroralna suspenzija za mačke 15 ml & 5 ml

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

Ceva Santé Animale - 10 Avenue de La Ballastiere- 33500 Libourne- FRANCIJA

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serije:

Ceva Santé Animale - Z.I. Très le Bois - 22600 Loudéac- Francija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxidyl 0.5 mg/ml peroralna suspenzija za mačke.

Meloksikam

3. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGE( ICH ) SESTAVIN( E)

1 ml vsebuje:

 

Meloksikam

0.5 mg

Natrijev benzoat

2 mg

4. INDIKACIJA(E)

Lajšanje blage do zmerne postoperativne bolečine in umirjanje vnetja po kirurških posegih pri mačkah, na primer ortopedskih posegih in operacijah mehkega tkiva.

Lajšanje bolečine in umirjanje vnetja pri kroničnih mišično – skeletnih obolenjih pri mačkah.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite pri brejih živalih in živalih v obdobju laktacije.

Ne uporabite pri živalih z obolenji prebavil, kot so razdraženost prebavil in krvavitve, pri motnjah delovanja jeter, srca ali ledvic in pri hemoragičnih obolenjih.

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali na katero koli pomožno snov. Ne uporabite pri mačkah, mlajših od 6 tednov.

6. NEŽELENI UČINKI

Občasno so poročali o značilnih neželenih učinkih nesteroidnih protivnetnih zdravil, kot so izguba teka, bruhanje, driska, kri v blatu (okultna krvavitev), apatija in odpoved ledvic. Našteti neželeni učinki so večinoma prehodni in po končanem zdravljenju minejo, vendar so lahko v zelo redkih primerih tudi resni ali smrtno nevarni.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Odmerjanje:

Postoperativna bolečina in vnetje po kirurških postopkih:

Po začetnem zdravljenju z meloksikamom 2 mg/ml raztopino za injiciranje za mačke, nadaljujte zdravljenje 24 ur pozneje z zdravilom Meloxidyl 0,5 mg/ml peroralna suspenzija za mačke v odmerku 0,05 mg meloksikama/kg telesne mase. Peroralni nadaljevalni odmerek lahko dajemo enkrat na dan (v 24-urnih presledkih) največ do štiri dni.

Kronična mišično-skeletna obolenja:

Začetni odmerek prvi dan zdravljenja je 0.1 mg meloksikama na kilogram telesne mase peroralno. Zdravljenje nadaljujemo z enim peroralnim, vzdrževalnim odmerkom (v 24 urnih presledkih) po 0.05 mg meloksikama na kilogram telesne mase.

Klinični odziv na zdravljenje je običajno opazen v 7 dneh. Če se klinično stanje ne izboljša, je treba zdravljenje najpozneje po 14 dneh prekiniti.

Pot(i) in način uporabe

Pred uporabo dobro pretresite. Zdravilo dajemo peroralno pomešano s hrano ali direktno v gobec živali.

Suspenzijo lahko dajemo z merilno brizgo, ki je priložena pakiranju.

Brizga se prilega na stekleničko in ima merilno skalo z oznakami telesne mase v kilogramih (od 1 kg do 10 kg), ki ustrezajo vzdrževalnemu odmerku (0.05 mg meloksikama na kilogram telesne mase). Prvi dan zdravljenja je torej potreben dvakratni volumen vzdrževalnega odmerka.

Pazite, da med uporabo ne bi prišlo do kontaminacije.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Posebno skrbno je treba paziti na natančno odmerjanje zdravila. Ne prekoračite priporočenega odmerjanja.

Upoštevajte navodila veterinarja.

10. KARENCA

Ni smiselno.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti (EXP), navedenega na zunanji ovojnini in steklenički.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 6 mesecev.

12. POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Če se pojavijo neželeni učinki, je treba zdravljenje prekiniti in se posvetovati z veterinarjem. Zaradi možne povečane toksičnosti za ledvice se dajanju zdravila ogibamo pri dehidriranih, hipovolemičnih ali hipotenzivnih živalih.

Postoperativna bolečina in vnetje po kirurških postopkih:

Če je potrebno dodatno lajšanje bolečine, je treba razmisliti o zdravljenju z dodatnim zdravilom.

Kronična mišično-skeletna obolenja:

Pri dolgotrajni uporabi zdravila je potreben reden nadzor veterinarja.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

Osebe z znano preobčutljivostjo na nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) naj se izogibajo stiku z zdravilom.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

Uporaba v obdobju brejosti in laktacije

Glej poglavje ''Kontraindikacije''.

Interakcije

Druga nesteroidna protivnetna zdravila, diuretiki, antikoagulansi, aminoglikozidni antibiotiki in snovi z visoko vezavo na beljakovine se lahko kompetitivno vežejo, kar lahko privede do toksičnih učinkov. Zdravila ne smemo dajati hkrati z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili ali glukokortikosteroidi. Izogibati se je potrebno hkratni uporabi potencialno nefrotoksičnih zdravil.

Predhodno zdravljenje z zdravili s protivnetnim delovanjem lahko povzroči dodatne neželene učinke ali jih okrepi, zato teh zdravil ne smemo dajati najmanj 24 ur pred začetkom zdravljenja. Poleg tega je treba pri določanju obdobja brez zdravil upoštevati farmakokinetične lastnosti zdravil, ki smo jih dajali predhodno.

Preveliko odmerjanje

Meloksikam ima ozko mejo terapevtske varnosti pri mačkah in se lahko klinični znaki prevelikega odmerka pojavijo že pri relativno nizkem prekoračenju odmerka.

V primeru prevelikega odmerka so neželeni učinki navedeni v poglavju ''Neželeni učinki'' lahko močnejši in pogostejši. Pri nenamernem vnosu prevelikega odmerka uvedemo simptomatsko zdravljenje.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

15. DRUGE INFORMACIJE

Velikost pakiranja

Kartonska škatla s 15 ml polietilensko vialo visoke gostote z eno odmerno brizgo. Kartonska škatla s 5 ml stekleno vialo z eno odmerno brizgo.

Merilna brizga ima merilno skalo za mačke z oznakami telesne mase v kilogramih (od 1 kg do 10 kg).

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Komentarji