Meloxivet (meloxicam) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Meloxivet
ATC: QM01AC06
Substanca: meloxicam
Proizvajalec: Eli Lilly and Company Limited;

Vsebina članka

A.IMETNIK(I) DOVOLJENJ(A) ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN(ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca(izdelovalcev) zdravila, odgovornega za sproščanje serije

Lusomedicamenta S.A.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 B Queluz de Baixo 2730-055 Barcarena

Portugalska

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Izdaja zdravila je le na veterinarski recept.

C.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE VARNE IN UČINKOVITE UPORABE

Navedba ni smiselna.

D.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN ZAOSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Navedba ni smiselna.

Komentarji