Meloxoral (meloxicam) – Označevanje - QM01AC06

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonasta škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxoral 1,5 mg/ml peroralna suspenzija za pse meloksicam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

En ml vsebuje:

 

meloksikam

1,5 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

25 ml

50 ml

125 ml

180 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 6 mesecih

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemska

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/111/005 10 ml

EU/2/10/111/001 25 ml

EU/2/10/111/002 50 ml

EU/2/10/111/003 125 ml

EU/2/10/111/008 180 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Plastenke z 10, 25 ali 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxoral 1,5 mg/ml peroralna suspenzija za pse meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 1,5 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

25 ml

50 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo dobro pretresite.

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto plastenko uporabite v 6 mesecih.

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Plastenke s 125 ali 180 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxoral 1,5 mg/ml peroralna suspenzija za pse meloksikam

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam 1,5 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

125 ml

180 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto plastenko uporabite v 6 mesecih.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Le Vet B.V. Nizozemska

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/111/003 125 ml

EU/2/10/111/003 180 ml

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonasta škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxoral 0,5 mg/ml peroralna suspenzija za mačke meloksikam

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

En ml vsebuje:

 

meloksikam

0,5 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

5 ml

10 ml

25 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto plastenko uporabite v 6 mesecih.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemska

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/111/007 5 ml

EU/2/10/111/006 10 ml

EU/2/10/111/004 25 ml

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Plastenka s 5, 10 ali 25 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxoral 0,5 mg/ml peroralna suspenzija za mačke meloksikam

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam 0,5 mg/ml

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

5 ml

10 ml

25 ml

4.POT UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

5. KARENCA

Ni smiselno.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto plastenko uporabite v 6 mesecih.

8. BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

Komentarji