Meloxoral (meloxicam) – Navodilo za uporabo - QM01AC06

NAVODILO ZA UPORABO

Meloxoral 1,5 mg/ml peroralna suspenzija za pse

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet: Le Vet B.V

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater Nizozemska

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serij: Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nizozemska

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxoral 1,5 mg/ml peroralna suspenzija za pse

Meloksikam

3.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

En ml vsebuje:

Meloksikam 1,5 mg/ml

Rumeno-zelena suspenzija.

4.INDIKACIJA(E)

Umirjanje vnetja in lajšanje bolečine pri akutnih in kroničnih mišično-skeletnih obolenjih pri psih.

5.KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite pri psih z obolenji prebavil, kot so zdraženost prebavil in krvavitve, pri motnjah delovanja jeter, srca ali ledvic in pri hemoragičnih obolenjih.

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov. Ne uporabite pri psih, mlajših od 6 tednov.

6.NEŽELENI UČINKI

Občasno so poročali o značilnih neželenih učinkih nesteroidnih protivnetnih zdravil, kot so izguba teka, bruhanje, driska, kri v blatu (okultna krvavitev), apatija in ledvična odpoved. V zelo redkih primerih so poročali o hemoragični driski, hematemezi, razjedah v prebavilih in zvišanih jetrnih encimih. Našteti neželeni učinki so najpogostnejši prvi teden zdravljenja, so večinoma prehodni in po končanem zdravljenju minejo, vendar so lahko v zelo redkih primerih tudi resni ali smrtno nevarni. Če se pojavijo neželeni učinki, je treba zdravljenje prekiniti in se posvetovati z veterinarjem.

Vsi neželeni učinki so razvrščeni v »pogostnostne skupine«. Najpogostejši neželeni učinek je v skupini naveden prvi, po naslednjem dogovoru:

- Zelo pogosti (pojavijo se pri več kot 1 živali od 10 živali v teku zdravljenja)

-Pogosti (pojavijo se pri 1 od 10 živali od 100 živali)

-Občasni (pojavijo se pri 1 od 10 živali od 1.000 živali)

-Redki (pojavijo se pri 1 od 10 živali od 10.000 živali)

-Zelo redki (pojavijo se pri manj kot 1 živali od 10.000 živali, vključujoč posamezne primere).

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Zdravilo dajemo pomešano s hrano ali neposredno v gobec.

Odmerjanje

Začetni odmerek prvi dan zdravljenja je 0,2 mg meloksikama na kilogram telesne mase. Zdravljenje nadaljujemo z enim peroralnim, vzdrževalnim odmerkom po 0,1 mg meloksikama na kilogram telesne mase na dan (v 24-urnih presledkih).

Za dolgotrajnejše zdravljenje lahko, ko se pokaže klinični odziv (po ≥ 4 dneh), odmerek Meloxorala prilagodimo, tako da določimo najmanjši učinkoviti individualni odmerek ob upoštevanju, da se lahko jakost bolečine in vnetja pri kroničnih mišično-skeletnih obolenjih s časom spreminjata.

Klinični odziv na zdravljenje je običajno opazen po 3 do 4 dneh. Če se klinično stanje ne izboljša, je treba zdravljenje najpozneje po 10 dneh prekiniti.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Pred uporabo dobro pretresite.

Suspenzijo lahko dajemo s priloženo merilno brizgo Meloxoral.

Brizga je oblikovana tako, da se prilega kapalki na plastenki in ima merilno skalo z oznakami telesne mase v kilogramih, ki ustrezajo vzdrževalnemu odmerku. V prvem dnevu zdravljenja je torej potreben dvakratni volumen vzdrževalnega odmerka.

Po vsakem odmerku obrišite konico brizge in pokrovček plastenke spet trdno privijte. Med dvema uporabama brizgo hranite v škatli.

Pazite, da med uporabo ne bi prišlo do kontaminacije, zato uporabljajte priloženo brizgo samo za to zdravilo.

Posebno skrbno je treba paziti na natančno odmerjanje zdravila. Ravnajte natančno po veterinarjevih navodilih.

10.KARENCA

Ni smiselno.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 6 mesecev.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na zunanji ovojnini in plastenki za EXP.

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Zaradi nevarnosti povečanih toksičnih učinkov na ledvice se dajanju zdravila izogibamo pri dehidriranih, hipovolemičnih ali hipotenzivnih živalih.

Tega zdravila za pse ne smemo uporabljati za mačke, saj za uporabo pri tej živalski vrsti ni primerno. Pri mačkah uporabljamo zdravilo Meloxoral 0,5 mg/ml peroralno suspenzijo za mačke.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Osebe z znano preobčutljivostjo za nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) naj se izogibajo stiku z zdravilom.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Brejost in laktacija:

Varnost zdravila v obdobju brejosti in laktacije ni bila ugotovljena.

Ne uporabite v obdobju brejosti ali laktacije.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Druga nesteroidna protivnetna zdravila, diuretiki, antikoagulansi, aminoglikozidni antibiotiki in snovi z visoko vezavo na beljakovine se lahko kompetitivno vežejo, kar lahko privede do toksičnih učinkov. Meloxorala ne smemo dajati hkrati z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili ali glukokortikosteroidi.

Predzdravljenje z zdravili s protivnetnim delovanjem lahko povzroči dodatne neželene učinke ali jih okrepi, zato teh zdravil za uporabo v veterinarski medicini ne smemo dajati najmanj 24 ur pred začetkom zdravljenja. Poleg tega je treba pri določanju obdobja brez zdravil upoštevati farmakološke lastnosti zdravil, ki smo jih dajali predhodno.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Pri nenamernem vnosu prevelikega odmerka uvedemo simptomatsko zdravljenje.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

15.DRUGE INFORMACIJE

Plastenke po 10, 25, 50, 125 ali 180 ml.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Industriepark west 68

Industriepark west 68

9100 Sint-Niklaas

9100 Sint-Niklaas

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

BELGIUM

info@kelavet.be

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

 

info@kelavet.be

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park,

3421 TV Oudewater

Tormasrét u. 12

THE NETHERLANDS

2051 Biatorbagy

Tel: +31-(0)348-565858

Tel.: +36-(0) 23530540

info@levetpharma.com

medicus@vetcentre.com

Česká republika

Malta

Sevaron, Ltd.

Agrimed Ltd.

Palackého trída 163a

Mdina Road

612 00 Brno

Zebbug ZBG-06

Tel: +420 541426379

Tel.: +356 –(0)21-465797

info@sevaron.cz

info@agrimedltd.com

Danmark

Nederland

Sogeval ApS

Le Vet B.V.

Strømmen 6

Wilgenweg 7

9400 Nørresundby

3421 TV Oudewater

Tel: +45-(0)30-460 550

Tel: +31-(0)348-565858

info@sogeval.dk

info@levetpharma.com

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

info@levetpharma.com

Eesti

Österreich

AS Dimedium

VANA GmbH

Emajõe 1a,

Wolfgang Schmälzl-Gasse 6

Tartu 51008

1020 Wien

Tel: +372 (0)739 0660

Tel: +43-(01)-728 03670

 

office@vana.at

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Fatro Polska Sp.z o.o

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

ul. Bolońska 1

19004 Spata-Attikis

55 040 Kobierzyce

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Tel.: +48-(0)71-311 11 11

info@petline.gr

office@fatro-polska.com.pl

España

Portugal

Fatro Iberica S.L.

Fatro Iberica S.L.

Constitución 1, Planta Baja 3

Constitución 1, Planta Baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

SPAIN

info@fatroiberica.es

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

 

info@fatroiberica.es

France

România

Osalia

Medicus Partner Kft.

Rue Raffet 27-29

Vendelpark, Tormasrét u. 12

75016 Paris

2051 Biatorbagy

Tel : +33 (0) 1 40505410

HUNGARY

 

Tel: +36-(0) 23530540

 

medicus@vetcentre.com

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

TPR d.o.o.

Unit 622

Litostrojska c. 44E

Northern Extension IDA Industrial Estate

1000 Ljubljana

Waterford

Tel: + 386 1 505 58 82

Tel: +353 51 304010

 

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron, Ltd.

Krokhalsi 14

Palackého trída 163a

110 Reykjavik

612 00 Brno

Sími: +354 5344030

CZECH REPUBLIC

 

Tel: +420 541426379

 

info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Fatro S.p.A.

FaunaPharma Oy

Via Emilia, 285

PO Box 12

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

FIN-02211 Espoo

Tel: +39 051 6512711

Puh/Tel: +358 45 2300 665

info@fatro.it

info@faunapharma.fi

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Box 45010

19004 Spata-Attikis

SE-104 30 Stockholm

GREECE

Tel: +358 (0) 3 630 3100

Τηλ: +30-(0)210 6069800

info@vetmedic.se

info@petline.gr

 

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a,

Unit 622

Tartu 51008

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel: +372 (0)739 0660

Waterford

 

Tel: +353 51 304010

Lietuva

Hrvatska

AS Dimedium

Genera

Emajõe 1a,

Svetonedeljska 2

Tartu 51008

Kalinovica

Tel: +372 (0)739 0660

HR-10436 Rakov Potok

 

Tel: +385 1 33 88 602

 

info@genera.hr

NAVODILO ZA UPORABO

Meloxoral 0,5 mg/ml, peroralna suspenzija za mačke

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet: Le Vet B.V

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater Nizozemska

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serij: Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer Nizozemska

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Meloxoral 0,5 mg/ml, peroralna suspenzija za mačke

Meloksikam

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SESTAVIN

En ml vsebuje:

Meloksikam 0,5 mg/ml

Rumeno-zelena suspenzija.

4. INDIKACIJA(E)

Lajšanje bolečine in umirjanje vnetja pri kroničnih mišično-skeletnih obolenjih pri mačkah.

5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite pri mačkah z obolenji prebavil, kot so zdraženost prebavil in krvavitve, pri motnjah delovanja jeter, srca ali ledvic in pri hemoragičnih obolenjih.

Ne uporabite v primeru preobčutljivosti na zdravilno učinkovino ali katero koli pomožno snov. Ne uporabite pri mačkah, mlajših od 6 tednov.

6. NEŽELENI UČINKI

Občasno so poročali o značilnih neželenih učinkih nesteroidnih protivnetnih zdravil, kot so izguba teka, bruhanje, driska, kri v blatu (okultna krvavitev), apatija in ledvična odpoved. V zelo redkih primerih so poročali o hemoragični driski, hematemezi, razjedah v prebavilih in zvišanih jetrnih encimih. Našteti neželeni učinki so najpogostnejši prvi teden zdravljenja, so večinoma prehodni in po končanem zdravljenju minejo, vendar so lahko v zelo redkih primerih tudi resni ali smrtno nevarni. Če se pojavijo neželeni učinki, je treba zdravljenje prekiniti in se posvetovati z veterinarjem.

Vsi neželeni učinki so razvrščeni v »pogostnostne skupine«. Najpogostejši neželeni učinek je v skupini naveden prvi, po naslednjem dogovoru: - Zelo pogosti (pojavijo se pri več kot 1 živali od 10 živali v teku zdravljenja)

-Pogosti (pojavijo se pri 1 od 10 živali od 100 živali)

-Občasni (pojavijo se pri 1 od 10 živali od 1.000 živali)

-Redki (pojavijo se pri 1 od 10 živali od 10.000 živali)

-Zelo redki (pojavijo se pri manj kot 1 živali od 10.000 živali, vključujoč posamezne primere).

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Zdravilo dajemo pomešano s hrano ali neposredno v gobec.

Odmerjanje

Začetni odmerek prvi dan zdravljenja je 0,1 mg meloksikama na kilogram telesne mase peroralno. Zdravljenje nadaljujemo z enim peroralnim, vzdrževalnim odmerkom po 0,05 mg meloksikama na kilogram telesne mase na dan (v 24-urnih presledkih).

Klinični odziv na zdravljenje je običajno opazen po 7 dneh. Če se klinično stanje ne izboljša, je treba zdravljenje najpozneje po 14 dneh prekiniti.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Pred uporabo dobro pretresite.

Suspenzijo lahko dajemo s priloženo merilno brizgo Meloxoral.

Brizga je oblikovana tako, da se prilega kapalki na plastenki in ima merilno skalo z oznakami telesne mase v kilogramih, ki ustrezajo vzdrževalnemu odmerku. Prvi dan zdravljenja je torej potreben dvakratni volumen vzdrževalnega odmerka.

Po vsakem odmerku obrišite konico brizge in pokrovček plastenke spet trdno privijte. Med dvema uporabama brizgo hranite v škatli.

Pazite, da med uporabo ne bi prišlo do kontaminacije, zato uporabljajte priloženo brizgo samo za to zdravilo.

Posebno skrbno je treba paziti na natančno odmerjanje zdravila.

Ravnajte natančno po veterinarjevih navodilih.

10. KARENCA

Ni smiselno.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Za shranjevanje ni posebnih navodil.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 6 mesecev.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na zunanji ovojnini in plastenki za EXP.

12.POSEBNO(A) OPOZORIL(O)A

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Zaradi nevarnosti povečanih toksičnih učinkov na ledvice se dajanju zdravila izogibamo pri dehidriranih, hipovolemičnih ali hipotenzivnih živalih.

Odzivanje na dolgotrajno zdravljenje mora v rednih razmikih spremljati veterinar.

Tega zdravila za pse ne smemo uporabljati za mačke, saj za uporabo pri tej živalski vrsti ni primerno. Pri mačkah uporabljamo zdravilo Meloxoral 0,5 mg/ml peroralno suspenzijo za mačke.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Osebe z znano preobčutljivostjo za nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) naj se izogibajo stiku z zdravilom.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

Brejost in laktacija:

Varnost zdravila v obdobju brejosti in laktacije ni bila ugotovljena.

Ne uporabite v obdobju brejosti ali laktacije.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Druga nesteroidna protivnetna zdravila, diuretiki, antikoagulansi, aminoglikozidni antibiotiki in snovi z visoko vezavo na beljakovine se lahko kompetitivno vežejo, kar lahko privede do toksičnih učinkov. Meloxorala ne smemo dajati hkrati z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili ali glukokortikosteroidi. Sočasnega dajanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki lahko imajo nefrotoksične učinke, se je treba izogibati.

Predzdravljenje z zdravili s protivnetnim delovanjem lahko povzroči dodatne neželene učinke ali jih okrepi, zato teh zdravil za uporabo v veterinarski medicini ne smemo dajati najmanj 24 ur pred začetkom zdravljenja. Poleg tega je treba pri določanju obdobja brez zdravil upoštevati farmakološke lastnosti zdravil, ki smo jih dajali predhodno.

Meloksikam ima pri mačkah ozko terapevtsko območje, zato se lahko klinični znaki prevelikega odmerjanja pojavijo pri razmeroma majhnih prekoračitvah odmerka.

Pri prevelikem odmerjanju lahko pričakujemo resnejše in pogostejše neželene učinkih, opisane v poglavju 6. „Neželeni učinki“. Pri nenamernem vnosu prevelikega odmerka uvedemo simptomatsko zdravljenje.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Osebe z znano preobčutljivostjo za nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID) naj se izogibajo stiku z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini.

V primeru nenamernega zaužitja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali ovojnino.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila http://www.ema.europa.eu/.

15. DRUGE INFORMACIJE

Plastenka po 5, 10 ali 25 ml.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Za vse nadaljnje informacije o tem zdravilu se obrnite na krajevno predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Kela Veterinaria N.V./S.A.

Industriepark west 68

Industriepark west 68

9100 Sint-Niklaas

9100 Sint-Niklaas

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

BELGIUM

info@kelavet.be

Tél/Tel: + 32 (0)3-7806390

 

info@kelavet.be

Република България

Magyarország

Le Vet B.V.

Medicus Partner Kft.

Wilgenweg 7

Vendel Park,

3421 TV Oudewater

Tormasrét u. 12

THE NETHERLANDS

2051 Biatorbagy

Tel: +31-(0)348-565858

Tel.: +36-(0) 23530540

info@levetpharma.com

medicus@vetcentre.com

Česká republika

Malta

Sevaron, Ltd.

Agrimed Ltd.

Palackého trída 163a

Mdina Road

612 00 Brno

Zebbug ZBG-06

Tel: +420 541426379

Tel.: +356 –(0)21-465797

info@sevaron.cz

info@agrimedltd.com

Danmark

Nederland

Sogeval ApS

Le Vet B.V.

Strømmen 6

Wilgenweg 7

9400 Nørresundby

3421 TV Oudewater

Tel: +45-(0)30-460 550

Tel: +31-(0)348-565858

info@sogeval.dk

info@levetpharma.com

Deutschland

Norge

Le Vet B.V.

Le Vet B.V.

Wilgenweg 7

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

3421 TV Oudewater

Tel: +31-(0)348-565858

Tel: +31-(0)348-565858

info@levetpharma.com

info@levetpharma.com

Eesti

Österreich

AS Dimedium

VANA GmbH

Emajõe 1a,

Wolfgang Schmälzl-Gasse 6

Tartu 51008

1020 Wien

Tel: +372 (0)739 0660

Tel: +43-(01)-728 03670

 

office@vana.at

Ελλάδα

Polska

Petline S.A.

Fatro Polska Sp.z o.o

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

ul. Bolońska 1

19004 Spata-Attikis

55 040 Kobierzyce

Τηλ: +30-(0)210 6069800

Tel.: +48-(0)71-311 11 11

info@petline.gr

office@fatro-polska.com.pl

España

Portugal

Fatro Iberica S.L.

Fatro Iberica S.L.

Constitución 1, Planta Baja 3

Constitución 1, Planta Baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

08960 Sant Just Desvern (Barcelona)

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

SPAIN

info@fatroiberica.es

Tel: + 34-(0)93-473 55 44

 

info@fatroiberica.es

France

România

Osalia

Medicus Partner Kft.

Rue Raffet 27-29

Vendelpark, Tormasrét u. 12

75016 Paris

2051 Biatorbagy

Tel : +33 (0) 1 40505410

HUNGARY

 

Tel: +36-(0) 23530540

 

medicus@vetcentre.com

Ireland

Slovenija

NutriScience Ltd

TPR d.o.o.

Unit 622

Litostrojska c. 44E

Northern Extension IDA Industrial Estate

1000 Ljubljana

Waterford

Tel: + 386 1 505 58 82

Tel: +353 51 304010

 

Ísland

Slovenská republika

Icevet

Sevaron, Ltd.

Krokhalsi 14

Palackého trída 163a

110 Reykjavik

612 00 Brno

Sími: +354 5344030

CZECH REPUBLIC

 

Tel: +420 541426379

 

info@sevaron.cz

Italia

Suomi/Finland

Fatro S.p.A.

FaunaPharma Oy

Via Emilia, 285

PO Box 12

40064 Ozzano Emilia (Bologna)

FIN-02211 Espoo

Tel: +39 051 6512711

Puh/Tel: +358 45 2300 665

info@fatro.it

info@faunapharma.fi

Κύπρος

Sverige

Petline S.A.

VM Pharma AB

Finos Film Road, Thesi Xousmiza

Box 45010

19004 Spata-Attikis

SE-104 30 Stockholm

GREECE

Tel: +358 (0) 3 630 3100

Τηλ: +30-(0)210 6069800

info@vetmedic.se

info@petline.gr

 

Latvija

United Kingdom

AS Dimedium

NutriScience Ltd

Emajõe 1a,

Unit 622

Tartu 51008

Northern Extension IDA Industrial Estate

Tel: +372 (0)739 0660

Waterford

 

Tel: +353 51 304010

Lietuva

Hrvatska

AS Dimedium

Genera

Emajõe 1a,

Svetonedeljska 2

Tartu 51008

Kalinovica

Tel: +372 (0)739 0660

HR-10436 Rakov Potok

 

Tel: +385 1 33 88 602

 

info@genera.hr

Komentarji