Naxcel (ceftiofur) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QJ01DD90

Vsebina članka

A.DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNI ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA ( MRL)

Zdravilna učinkovina v Naxcel je dovoljena učinkovina, kot je navedena v tabeli 1(dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010,:

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna

Druge določbe

Terapevtska

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

tkiva

 

razvrstitev

ceftiofur

Vsote vseh

Vse vrste

1000 µg/kg

Mišičnina

Za prašiče je

Protimikrob

 

ostankov z

sesalcev

2000 µg/kg

Maščoba

MRL za

na

 

ohranjeno

za

2000 µg/kg

Jetra

maščobo

zdravila/anti

 

betalaktam

proizvod

6000 µg/kg

Ledvica

vezan na

biotiki

 

sko

njo živil

100 µg/kg

Mleko

»kožo in

 

 

strukturo

 

 

 

maščobo v

 

 

kot

 

 

 

naravnih

 

 

desfurojil-

 

 

 

proporcijah«.

 

 

ceftiofur

 

 

 

 

 

Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC, tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije

(EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo(ES) št. 470/2009.

Komentarji