Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Označevanje - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Substanca: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA 250 ml 500 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Nobilis Influenza H5N2 emulzija za injiciranje za piščance

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

En odmerek po 0,5 ml vsebuje:

Inaktivirani antigen podtipa virusa aviarne influence H5N2 (sev A/raca/Potsdam/1402/86), ki vzbudi titer HI ≥ 6,0 log2 pri preizkusu potentnosti.

Dodatek:

Tekoči lahki parafin, 234,8 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Emulzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

250 ml

500 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Piščanci

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna ali subkutana uporaba (0,25 do 0,5 ml, odvisno od starosti). Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno samoinjiciranje je nevarno.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 8 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku . Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali.

Uporaba tega zdravila za uporabo v veterinarski medicini je dovoljena le v določenih razmerah, opredeljenih v zakonodaji Evropske skupnosti o nadzoru nad aviarno influenco.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/061/001-004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija{številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA STEKLENIČKI {250 ml/500 ml}

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Nobilis Influenza H5N2 emulzija za injiciranje

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

En odmerek po 0,5 ml vsebuje:

Inaktivirani antigen podtipa virusa aviarne influence H5N2 (sev A/raca/Potsdam/1402/86), ki vzbudi titer HI ≥ 6,0 log2 pri preizkusu potentnosti.

Dodatek:

Tekoči lahki parafin, 234,8 mg

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

250 ml

500 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularna ali subkutana uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5.KARENCA

Karenca: Nič dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 8 urah.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji