Nobilis OR Inac (inactivated whole cell suspension of...) – Označevanje - QI01AB07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Nobilis OR Inac
ATC: QI01AB07
Substanca: inactivated whole cell suspension of Ornithobacterium rhinotracheale serotype A, strain B3263/91
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Nobilis OR inac, emulzija za injiciranje za piščance

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČIKOVINE IN DRUGIH SNOVI

V odmerku po 0,25 ml:

Inaktivirana suspenzija celic bakterije Ornithobacterium rhinotracheale, serotip A, sev B3263/91 1 x 107 celic*

*pri preizkusu učinkovitosti pri piščancih spodbudi nastanek srednjega titra, ki je najmanj 11,2 (log2) Redko tekoči parafin: 107,21 mg

Sledi formaldehida

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Emulzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 viala iz polietilen tereftalata (PET) po 250 ml (1000 odmerkov) 1 viala iz polietilen tereftalata (PET) po 500 ml (2000 odmerkov)

5.CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

6.INDIKACIJE

Pasivna imunizacija brojlerjev z aktivno imunizacijo živali ženskega spola v brojlerskih matičnih jatah za zmanjšanje okužbe z Ornithobacterium rhinotracheale serotipa A, kadar je ta bakterija prisotna.

V razmerah na farmi se pasivna imunost prenaša v obdobju valjenja 43 tednov po zadnjem cepljenju brojlerskih matičnih jat, tako da traja pasivna imunost brojlerjev najmanj 14 dni po izvalitvi.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

En odmerek po 0,25 ml subkutano na vratu ali intramuskularno v prsni predel

8.KARENCA

Nič dni

9.POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Cepivo z oljnim adjuvansom

Ne uporabljajte v obdobju valjenja.

Nenamerno injiciranje je nevarno – pred uporabo preberite priloženo navodilo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: (mesec/leto)……./………

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: Uporabite takoj po pripravi.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte pri temperaturi 2-8 °C. Cepivo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.BESEDILO ''ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM''

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemska

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/02/036/001 (250 ml)

EU/2/02/036/002 (500 ml)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija: ………

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Nobilis OR inac, emulzija za injiciranje za piščance

2.KOLIČINA ZDRAVILNE UČINKOVINE

Inaktivirana suspenzija celic bakterije O. rhinotracheale

Redko tekoči parafin

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

250 ml (1000 odmerkov)

500 ml (2000 odmerkov)

4.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

5.POTI UPORABE

En odmerek po 0,25 ml s.c. ali i.m.

6.KARENCA

Karenca: nič dni

7.POSEBNA OPOZORILA

Ne uporabljajte v obdobju valjenja.

Nenamerno injiciranje je nevarno – preberite priloženo navodilo.

8.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI

(Mesec/leto)……./……

Po prvem odpiranju: Uporabite takoj.

9.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte pri temperaturi 2-8 °C. Cepivo ne sme zmrzniti.

10.BESEDILO SAMO ZA ŽIVALI

Samo za živali.

11.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Intervet International

12.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA

Serija:………

13.Številka EU

EU/2/02/036/001 (250 ml)

EU/2/02/036/002 (500 ml)

Komentarji