Novaquin (meloxicam) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QM01AC06

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Nizozemska

B.POGOJI TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Zdravilna učinkovina v zdravilu Novaquin je dovoljena učinkovina, kot je navedena v tabeli 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št. 37/2010:

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna

Druge

Terapevtske indikacije

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

tkiva

določbe

 

meloksikam

meloksikam

govedo,

20 µg/kg

mišice

ni vnosa

Protivnetna

 

 

koze,

65 µg/kg

jetra

 

zdravila/nesteroidna

 

 

prašiči,

65 µg/kg

ledvice

 

protivnetna zdravila

 

 

kunci,

 

 

 

 

 

 

kopitarji

 

 

 

 

 

 

govedo,

15 µg/kg

mleko

 

 

 

 

prašiči

 

 

 

 

Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC, tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Komentarji