Palladia (toceranib) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QL01XE91

Vsebina članka

A.IMETNIK DOVOLJENJ ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP) ITALIJA

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA ( MRL)

Ni smiselno.

Komentarji