Parvoduk (live attenuated Muscovy duck parvovirus) – Označevanje - QI01BD03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Parvoduk
ATC: QI01BD03
Substanca: live attenuated Muscovy duck parvovirus
Proizvajalec: Merial

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla s suspenzijo

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Parvoduk suspenzija za injiciranje za race moškatne bleščavke

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

En rekonstituiran odmerek (0,2 ml) vsebuje:

 

Atenuirani parvovirus rac moškatnih bleščavk, sev GM199..................................

2.6 – 4,8 log10CCID50

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 x 500 odmerkov

2,500 odmerkov

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Race moškatne bleščavke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Rekonstituirano zdravilo uporabite v 4 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2° C – 8° C).

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla z vehiklom

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Parvoduk vehikel za injiciranje za race moškatne bleščavke

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Pufrska raztopina

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

4. VELIKOST PAKIRANJA

10 x 500 odmerkov

2,500 odmerkov

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Race moškatne bleščavke

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca: Nič dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte pri temperaturi do 25° C.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Viale s suspenzijo

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Parvoduk suspenzija.

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Atenuiran parvovirus rac moškatnih bleščavk.

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

500 odmerkov

2,500 odmerkov

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

SC

5.KARENCA

Karenca: Nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Rekonstituirano zdravilo uporabite v 4 urah.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

Vrečka z vehiklom

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vehikel za Parvoduk suspenzijo za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Puferska raztopina

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

4. VELIKOST PAKIRANJA

500 odmerkov

2,500 odmerkov

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Race moškatne bleščavke

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca: Nič dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte pri temperaturi do 25° C.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/14/162/001

EU/2/14/162/002

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

Komentarji