Pirsue (pirlimycin) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QJ51FF90

Vsebina članka

A.IMETNIK(I) DOVOLJENJ(A) ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN (ODGOVORNI ) ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca(izdelovalcev) zdravila, odgovornega (odgovornih) za sprostitev serije

Norbrook Laboratories Limited

Station Works, Camlough Road,

Newry, County Down,

BT35 6JP

VELIKA BRITANIJA

V natisnjenem navodilu za uporabo zdravila mora biti navedeno ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sproščanje zadevne serije.

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Zdravilna učinkovina v PIRSUE 5 mg/ml intramamarna raztopina za govedo je dovoljena učinkovina kot je navedena v tabeli 1(dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010:

Farmakološko

Marker

Živalska

MRL

Ciljna tkiva

Druge

Terapevtske

aktivna snov

ostanek

vrsta

 

 

določbe

indikacije

Pirlimicin

Pirlimicin

govedo

100 μg/kg

meso

NI

učinkovine

 

 

 

100 μg/kg

maščoba

VNOSA

proti

 

 

 

1000 μg/kg

jetra

 

infekcijam/anti

 

 

 

400 μg/kg

ledvica

 

biotiki

 

 

 

100 μg/kg

mleko

 

 

Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Komentarji