Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Substanca: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

PUREVAX FELV

Povzetek EPAR za javnost

Ta dokument je povzetek Evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju vaše živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Purevax FeLV?

Zdravilo Purevax FeLV je cepivo z rekombinantnim poxvirusom kanarčkov (vCP97), ki vsebuje antigen virusa mačje levkemije (FeLV). Zdravilo Purevax FeLV je suspenzija za injiciranje.

Za kaj se zdravilo Purevax FeLV uporablja?

Zdravilo Purevax FeLV se uporablja za cepljenje mačk, starih osem tednov ali več, proti mačji levkemiji, bolezni, ki prizadene imunski sistem in jo povzroča tip virusa, znan tudi kot retrovirus. Cepivo se uporablja za preprečevanje simptomov bolezni in preprečevanje zadrževanja virusa FeLV v krvi.

Odmerek 1 ml zdravila Purevax FeLV se vbrizga pod kožo. Prvo injekcijo je treba dati mačkam, ki so stare vsaj osem tednov, druga injekcija pa ji mora slediti tri do pet tednov kasneje. Imunost se razvije najkasneje dva tedna po drugi injekciji in traja eno leto. Mačke je treba po enem letu znova cepiti.

Kako zdravilo Purevax FeLV deluje?

Zdravilo Purevax FeLV je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravne obrambne mehanizme telesa) pripravijo na obrambo proti bolezni. Zdravilo Purevax FeLV vsebuje gene virusa FeLV podskupine A, imenovane env in gag, ki so jih s pomočjo „tehnologije rekombinantne DNA“ vstavili v drug vektorski (prenašalni) virus, imenovan poxvirus kanarčkov. Poxvirusi kanarčkov se v mački ne širijo in ne množijo, tvorijo pa proteine iz genov virusa FeLV.

Kadar mačka prejme cepivo, imunski sistem prepozna beljakovine virusa FeLV kot „tuje“ in začne proti njim tvoriti protitelesa. V prihodnosti lahko imunski sistem ob izpostavitvi virusu FeLV hitreje ustvarja protitelesa. Protitelesa bodo pomagala ščititi mačke proti bolezni, ki jo povzroča ta virus. Cepljenje proti virusu FeLV podskupine A nudi celovito zaščito proti vsem trem podskupinam virusa: A, B in C.

Kako je bilo zdravilo Purevax FeLV raziskano?

Učinkovitost zdravila Purevax FeLV so raziskali v več preizkušanjih v laboratorijskih pogojih, pri katerih so mačke cepili in okužili z virusom FeLV. Na terenu so izvedli eno glavno študijo na muckah, ki so bile stare osem tednov ali več, pri katerih so učinke zdravila Purevax FeLV primerjali z učinki drugega cepiva proti virusu FeLV. Cepljene mucke so za največ 28 tednov nastanili s skupino muck, ki so bile okužene z virusom FeLV. V vseh preizkušanjih je bilo glavno merilo učinkovitosti prisotnost protiteles proti virusu in kužnemu virusu FeLV v krvi cepljenih muck.

Kakšne koristi je zdravilo Purevax FeLV izkazalo med študijami?

Cepivo Purevax FeLV je ustvarilo zaščito proti okužbi z virusom FeLV. Prvi dokazi o okužbi z virusom FeLV so se pojavili po šestih tednih pri samo majhnem številu muck, ki so jih cepili z zdravilom Purevax FeLV. Okužbo pri živalih, ki jih niso cepili, so opazili od četrtega tedna dalje.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Purevax FeLV?

Na mestu vbrizganja se lahko začasno pojavi manjši vozlič (trda bula). Ta navadno izgine v enem do štirih tednih. Lahko se pojavita začasna letargičnost (ravnodušnost) in hipertermija (povišana telesna temperatura), ki trajata en dan ter le izjemoma dva dni. Za celoten opis neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Purevax FeLV, glejte Navodilo za uporabo.

Zdravila Purevax FeLV ne bi smeli uporabljati pri brejih mačkah.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

V primeru nenamernega samo-injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite Navodilo za uporabo ali nalepko na škatli zdravila.

Zakaj je bilo zdravilo Purevax FeLV odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Purevax FeLV pri aktivni imunizaciji mačk, starih osem tednov ali več, proti mačji levkemiji za preprečevanje perzistentne viremije in kliničnih znakov z njo povezane bolezni, večje od z njim povezanih tveganj, ter je priporočil odobritev dovoljenja za promet z zdravilom Purevax FeLV. Razmerje med koristmi in tveganji je v modulu 6 tega Evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu Purevax FeLV:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Purevax FeLV, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila družbi MERIAL dne 13. aprila 2000. Dovoljenje za promet z zdravilom je bilo podaljšano dne 18. aprila 2005. Podatki o statusu predpisovanja tega zdravila so na nalepki/zunanji ovojnini.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 24. oktobra 2007.

EMEA 2008

Komentarji