Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Substanca: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

PUREVAX RCP FELV

Povzetek EPAR za javnost

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila. Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju vaše živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij, ki temeljijo na priporočilih CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Purevax RCP FeLV?

Zdravilo Purevax RCP FeLV je cepivo, ki vsebuje naslednje zdravilne učinkovine:

atenuirani (oslabljeni) herpesvirus rinotraheitisa mačk (sev FHV F2),

inaktivirane (uničene) antigene kalicivirusa (sev FCV 431 in G1),

atenuirani virus panleukopenije mačk (PLI IV),

rekombinantni poxvirus kanarčkov (vCP97), ki vsebuje antigen virusa mačje levkemije (FeLV).

Zdravilo Purevax RCP FeLV je liofilizat (peleta, posušena v zmrznjenem stanju) in vehikel za pripravo suspenzije za injiciranje.

Za kaj se zdravilo Purevax RCP FeLV uporablja?

Zdravilo Purevax RCP FeLV se uporablja za cepljenje mačk od 8. tedna starosti naprej proti naslednjim boleznim:

virusnemu rinotraheitisu mačk (gripi podobni bolezni, ki jo povzroča herpesvirus),

kalicivirozi mačk (gripi podobni bolezni z vnetjem ust, ki jo povzroča kalicivirus),

panleukopeniji mačk (resni bolezni, ki povzroča krvavo drisko in jo povzroča parvovirus),

mačji levkemiji (bolezni, ki prizadene imunski sistem in jo povzroča retrovirus).

Cepivo pripomore k zmanjšanju simptomov bolezni in k zmanjšanje izločanja virusov pri okužbi s kalicivirusi. Hkrati pa lahko prepreči smrt zaradi panleukopenije ter zadrževanje virusa FeLV v krvi.

Ko zdravilo Purevax RCP FeLV pripravimo, ga 1 ml injiciramo pod kožo. Prvo injekcijo je treba dati mačkam, starim vsaj osem tednov, drugo pa tri do štiri tedne pozneje. Če ima mačka visoke ravni protiteles, ki jih je podedovala od matere, je treba s prvim cepljenjem počakati do starosti 12 tednov. Mačko je treba ponovno cepiti za vse sestavine cepiva eno leto po prvem cepljenju, nato pa vsako leto proti rinotraheitisu, kalicivirozi in mačji levkemiji, proti panleukopeniji pa vsaka tri leta.

Kako zdravilo Purevax RCP FeLV deluje?

Zdravilo Purevax RCP FeLV je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravne obrambne mehanizme telesa) „naučijo“ obrambe pred boleznimi. Zdravilo Purevax RCP FeLV vsebuje majhne količine oslabljenih ali uničenih virusov, ki povzročajo zgoraj navedene bolezni, ter dva gena virusa FeLV, imenovana env in gag, ki so ju s „tehnologijo rekombinantne DNA“ vstavili v drug virusni (prenašalni) vektor, imenovan poxvirus kanarčkov. Poxvirusi kanarčkov se v mački ne širijo ali množijo, vendar pa tvorijo beljakovine iz genov virusa FeLV.

Ko mačko cepimo, imunski sistem prepozna oslabljene ali uničene viruse in beljakovine virusa FeLV kot „tuje“ ter proti njim razvije protitelesa. Ob ponovni izpostavitvi virusom v prihodnosti bo imunski sistem hitreje izdelal protitelesa. Ta bodo pomagala pri zaščiti pred boleznimi, ki jih povzročajo ti virusi. Pri izpostavitvi kateremu koli od teh virusov pozneje v življenju se mačka ne bo okužila ali pa bo okužba blažja.

Kako je bilo zdravilo Purevax RCP FeLV raziskano?

Učinkovitost zdravila Purevax RCP FeLV so preučevali v več preskušanjih v laboratorijskih pogojih, kjer so mačke cepili in okužili z virulentnim herpesvirusom, kalicivirusom, parvovirusom ali virusom levkemije. V študijah zdravila Purevax RCP FeLV na terenu so preučevale osnovno shemo cepljenja (2 injekciji 3–4 tedne narazen) ter obnovitveno cepljenje (samo ena injekcija). V študije so vključili mlade in odrasle mačke različnih pasem, vendar ne muck. Glavno merilo učinkovitosti je bila raven protiteles v krvi proti virusom iz cepiva, razen sestavine FeLV, katere učinkovitost pri preprečevanju okužbe je bila že dokazana v drugih študijah.

Kakšne koristi je zdravilo Purevax RCP FeLV izkazalo med študijami?

V laboratorijskih pogojih je bilo dokazano, da zdravilo Purevax RCP FeLV zagotavlja zaščito pred zgoraj navedenimi boleznimi. V terenski študiji osnovnega cepljenja je bilo ugotovljeno povečanje protiteles proti herpesvirusu rinotraheitisa mačk, okužbam s kalicivirusi in virusom panleukopenije mačk. V študiji obnovitvenega cepljenja je bilo ugotovljeno, da so ravni protiteles proti herpesvirusu rinotraheitisa mačk, okužbam s kalicivirusi in panleukopeniji mačk ostale stabilne na visoki ravni ali pa so se nekoliko zvišale.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Purevax RCP FeLV?

Občasno se lahko pri mačkah pojavi začasna apatija (pomanjkanje zanimanja za okolico) in anoreksija (izguba teka) ter hipertermija (povišana telesna temperatura), ki traja dan ali dva. Na mestu injiciranja se lahko pojavi lokalna reakcija z rahlo bolečino ob dotiku, srbečico ali edemom (oteklino), ki izgine v enem tednu ali dveh. Za celoten seznam vseh neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Purevax RCP FeLV, glejte navodilo za uporabo.

Zdravilo Purevax RCP FeLV se ne sme uporabljati pri brejih mačkah.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodilo za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

Zakaj je bilo zdravilo Purevax RCP FeLV odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Purevax RCP FeLV za aktivno imunizacijo mačk, starih osem tednov ali več, pred zgoraj navedenimi boleznimi večje od z njimi povezanih tveganj. Zato je priporočil, da se za zdravilo Purevax RCP FeLV odobri dovoljenje za promet. Razmerje med koristmi in tveganji najdete v modulu 6 tega evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu Purevax RCP FeLV:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Purevax RCP FeLV, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila družbi MERIAL dne 23. februarja 2005.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 25. januarja 2008.

Komentarji