Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Označevanje - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Substanca: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Vsebnik z 10 stekleničkami liofilizata in 10 stekleničkami vehikla

Vsebnik s 50 stekleničkami liofilizata in 50 stekleničkami vehikla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax RCP FeLV liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

 

V odmerku po 1 ml:

≥ 104,9

CCID50

 

FHV (sev F2).....................................................................................................................

 

FCV (seva 431 in G1) .......................................................................................

≥ 2,0 enot v testu ELISA

 

FPV (PLI IV).....................................................................................................................

≥ 103,5

CCID50

 

rekombinantni poxvirus kanarčkov, ki vsebuje antigen virusa mačje levkemije (vCP97) ≥ 107,2

CCID50

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje.

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

 

Liofilizat (10 x 1 odmerek) in vehikel (10 x 1 ml)

 

 

 

Liofilizat (50 x 1 odmerek) in vehikel (50 x 1 ml)

 

 

 

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke.

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana uporaba.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rekonstituirano zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajtev hladilniku. ).

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. RpVet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/048/001 Liofilizat (10 stekleničk z 1 odmerkom) in vehikel (10 stekleničk po 1 ml) EU/2/04/048/002 Liofilizat (50 stekleničk z 1 odmerkom) in vehikel (50 stekleničk po 1 ml)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Serija

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklenička liofilizata

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax RCP FeLV

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

SC

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP (mesec/leto)

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklenička vehikla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax RCP FeLV vehikel

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

SC

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP (mesec/leto)

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Komentarji