Slovenian
Izberi jezik

Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Substanca: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Proizvajalec: Merial

PUREVAX RCPCH FELV

Povzetek EPAR za javnost

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila. Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju vaše živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij, ki temeljijo na priporočilih CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Purevax RCPCh FeLV?

Zdravilo Purevax RCPCh FeLV je cepivo, ki vsebuje naslednje zdravilne učinkovine:

atenuirani (oslabljeni) herpesvirus rinotraheitisa mačk (sev FHV F2),

inaktivirane (uničene) antigene kalicivirusa (sev FCV 431 in G1),

atenuirano bakterijo Chlamydophila felis (sev 905),

atenuirani virus panleukopenije mačk (PLI IV),

rekombinantni poxvirus kanarčkov (vCP97), ki vsebuje antigen virusa mačje levkemije (FeLV).

Zdravilo Purevax RCPCh FeLV je liofilizat (peleta, posušena v zmrznjenem stanju) in vehikel za pripravo suspenzije za injiciranje.

Za kaj se zdravilo Purevax RCPCh FeLV uporablja?

Zdravilo Purevax RCPCh FeLV se uporablja za cepljenje mačk od 8. tedna starosti naprej proti naslednjim boleznim:

virusnemu rinotraheitisu mačk (gripi podobni bolezni, ki jo povzroča herpesvirus),

kalicivirozi mačk (gripi podobni bolezni z vnetjem ust, ki jo povzroča kalicivirus),

klamidiozi (gripi podobni bolezni, ki jo povzroča bakterija C. felis),

panleukopeniji mačk (resni bolezni, ki povzroča krvavo drisko in jo povzroča parvovirus),

mačji levkemiji (bolezni, ki prizadene imunski sistem in jo povzroča retrovirus). Cepivo pripomore k zmanjšanju simptomov bolezni. Ravno tako tudi zmanjša izločanje virusov pri okužbi s kalicivirusi. Hkrati pa lahko prepreči smrt zaradi panleukopenije ter zadrževanje virusa FeLV v krvi.

Ko zdravilo Purevax RCPCh FeLV pripravimo, ga 1 ml injiciramo pod kožo. Prvo injekcijo je treba dati mačkam, starim vsaj osem tednov, drugo pa tri do štiri tedne pozneje. Če ima mačka visoke ravni protiteles, ki jih je podedovala od matere, je treba s prvim cepljenjem počakati do starosti 12 tednov. Mačko je treba ponovno cepiti za vse sestavine cepiva eno leto po prvem cepljenju, nato pa vsako leto proti rinotraheitisu, kalicivirozi, klamidiozi in mačji levkemiji, proti panleukopeniji pa vsaka tri leta.

Kako zdravilo Purevax RCPCh FeLV deluje?

Zdravilo Purevax RCPCh FeLV je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravne obrambne mehanizme telesa) „naučijo“ obrambe pred boleznimi. Zdravilo Purevax RCPCh FeLV vsebuje majhne količine oslabljenih ali uničenih virusov in bakterij, ki povzročajo zgoraj navedene bolezni, ter dva gena virusa FeLV, imenovana env in gag, ki so ju s „tehnologijo rekombinantne DNA“ vstavili v drug virusni (prenašalni) vektor, imenovan poxvirus kanarčkov. Poxvirusi kanarčkov se v mački ne širijo ali množijo, vendar pa tvorijo beljakovine iz genov virusa FeLV.

Ko mačko cepimo, imunski sistem prepozna oslabljene ali uničene viruse, beljakovine virusa FeLV in oslabljene bakterije kot „tuje“ ter proti njim razvije protitelesa. Ob ponovni izpostavitvi virusom ali bakterijam v prihodnosti bo imunski sistem hitreje izdelal protitelesa. Ta bodo pomagala pri zaščiti pred boleznimi, ki jih povzročajo ti virusi ali bakterije. Pri izpostavljenosti kateremu koli od teh virusov pozneje v življenju se mačka ne bo okužila ali pa bo okužba blažja.

Kako je bilo zdravilo Purevax RCPCh raziskano?

Učinkovitost zdravila Purevax RCPCh FeLV so preučevali v več preskušanjih v laboratorijskih pogojih, kjer so mačke cepili in okužili z virulentnim herpesvirusom, kalicivirusom, C. felis, parvovirusom ali virusom levkemije. V študijah zdravila Purevax RCPCh FeLV na terenu so preučevali osnovno shemo cepljenja (2 injekciji 3–4 tedne narazen) in obnovitveno cepljenje (samo ena injekcija). V študije so vključili mlade in odrasle mačke različnih pasem, vendar ne muck. Glavno merilo učinkovitosti je bila raven protiteles v krvi proti virusom in bakterijam iz cepiva, razen sestavine FeLV, katere učinkovitost pri preprečevanju okužbe je bila že dokazana v drugih študijah.

Kakšne koristi je zdravilo Purevax RCPCh FeLV izkazalo med študijami?

V laboratorijskih pogojih je bilo dokazano, da zdravilo Purevax RCPCh FeLV zagotavlja zaščito pred zgoraj navedenimi boleznimi. V terenski študiji osnovnega cepljenja je bilo ugotovljeno povečanje protiteles proti herpesvirusu rinotraheitisa mačk, okužbam s kalicivirusi in virusom panleukopenije mačk. Povišanja ravni protiteles proti C. felis zaradi visoke ravni protiteles pri mačkah ob začetku študije ni bilo mogoče zaznati. V študiji obnovitvenega cepljenja je bilo ugotovljeno, da so ravni protiteles proti herpesvirusu rinotraheitisa mačk, okužbam s kalicivirusi, panleukopeniji mačk in C. felis ostale stabilne na visoki ravni ali pa so se nekoliko zvišale.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Purevax RCPCh FeLV?

Občasno se lahko pri mačkah pojavi začasna apatija (pomanjkanje zanimanja za okolico) in anoreksija (izguba teka) ter hipertermija (povišana telesna temperatura), ki traja dan ali dva. Na mestu injiciranja se lahko pojavi lokalna reakcija z rahlo bolečino ob dotiku, srbečico ali edemom (oteklino), ki izgine v enem tednu ali dveh. Za celoten seznam vseh neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Purevax RCPCh FeLV, glejte navodilo za uporabo.

Zdravilo Purevax RCPCh FeLV se ne sme uporabljati pri brejih mačkah.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodilo za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini. S cepivom ne smejo rokovati

osebe, ki imajo oslabljen imunski sistem. V primeru samoinjiciranja pri taki osebi zdravniku povejte, da je prišlo do samoinjiciranja z živim cepivom, ki vsebuje klamidijo.

Zakaj je bilo zdravilo Purevax RCPCh FeLV odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Purevax RCPCh FeLV za aktivno imunizacijo mačk, starih osem tednov ali več, pred zgoraj navedenimi boleznimi večje od z njimi povezanih tveganj. Zato je priporočil, da se za zdravilo Purevax RCPCh FeLV odobri dovoljenje za promet. Razmerje med koristmi in tveganji najdete v modulu 6 tega evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu Purevax RCPCh FeLV:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Purevax RCPCh FeLV, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila družbi MERIAL dne 23. februarja 2005.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 25. januarja 2008.

Komentarji