Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Substanca: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

A.IZDELOVALCI BIOLOŠKIH ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN IMETNIK DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalcev bioloških zdravilnih učinkovin.

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANCIJA

Merial

Laboratory of Lyon Gerland

254, Avenue Marcel Mérieux

69007 LYON

FRANCIJA

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sproščanje serij

Merial

Laboratory of Lyon Porte des Alpes Rue de l’aviation

69800 SAINT-PRIEST FRANCIJA

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji