Purevax Rabies (vCP65 virus) - QI06AD

An agency of the European Union

Purevax Rabies

Rekombinantno cepivo proti okužbi z virusom stekline

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju vaše živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij, ki temeljijo na priporočilih CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Purevax Rabies?

Zdravilo Purevax Rabies je cepivo, ki vsebuje rekombinantni poxvirus kanarčkov (vCP65). Na voljo je v obliki tekoče suspenzije za injiciranje.

Za kaj se zdravilo Purevax Rabies uporablja?

Zdravilo Purevax Rabies se uporablja za cepljenje mačk po dopolnjenem 12 tednu starosti za zaščito pred okužbo z virusom stekline.

Živalim se v podkožje injicira 1-mililitrski odmerek cepiva Purevax Rabies. Prva injekcija se vbrizga mačkam, ki so stare najmanj 12 tednov. Zaščita pred okužbo se vzpostavi najkasneje štiri tedne po injiciranju, traja pa eno leto. Mačke je treba vsako leto ponovno cepiti.

Kako zdravilo Purevax Rabies deluje?

Zdravilo Purevax Rabies je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznimi. Sev virusa stekline vCP65 v cepivu Purevax Rabies je nosilni poxvirus kanarčkov, kateremu je bil dodan gen, s katerim lahko tvori sestavni del virusa stekline, ki se imenuje glikoprotein G. Poxvirusi kanarčkov se pri mačkah ne širijo oziroma ne razmnožujejo, lahko pa proizvajajo glikoprotein G virusa stekline.

Ko mačka prejme cepivo, imunski sistem prepozna glikoprotein G virusa stekline kot tujek in začne proti njemu tvoriti protitelesa. V prihodnosti bo tako imunski sistem ob izpostavitvi virusu stekline

sposoben hitreje tvoriti protitelesa, kar bo pripomoglo k zaščiti pred smrtnostjo zaradi okužbe z virusom stekline.

Kako je bilo zdravilo Purevax Rabies raziskano?

Izvedene so bile številne študije, vključno z laboratorijskimi in terenskimi preskušanji, pri mladih in odraslih mačkah, v katerih so proučevali osnovno in obnovitveno cepljenje s cepivom Purevax Rabies kot samostojnim cepivom ali v kombinaciji z drugimi cepivi za mačke. Glavno merilo učinkovitosti je bila zmožnost cepiva za vzpostavitev imunosti na virus stekline.

Kakšne koristi je zdravilo Purevax Rabies izkazalo med študijami?

Laboratorijske študije so pokazale, da cepivo Purevax Rabies zagotavlja zaščito pred okužbo s steklino in da zaščita traja do enega leta. Terenske študije so pokazale, da je cepivo varno in zagotavlja znatno zvišanje števila protiteles proti virusu stekline. Cepivo lahko okrepi imunski odziv pri mačkah, ki so prejele osnovno cepljenje z drugim cepivom proti steklini.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Purevax Rabies?

Občasno se lahko pri mačkah pojavijo blaga in prehodna apatija (izguba interesa za okolico), blaga anoreksija (izguba teka) ter hipertermija (zvišana telesna temperatura), ki lahko trajajo en dan ali dva. Na mestu injiciranja se lahko pojavi lokalna reakcija z blagimi bolečinami ob dotiku ali edemom (oteklino), ki običajno izgine v enem do dveh tednih. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Purevax Rabies, glejte navodilo za uporabo.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Za rekombinantne poxviruse kanarčkov, ki jih vsebuje tudi cepivo Purevax Rabies, je znano, da so varni za ljudi. Občasno se lahko pojavijo blage prehodne lokalne ali splošne reakcije, povezane z injiciranjem. V primeru nenamernega samoinjiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino zdravila.

Zakaj je bilo zdravilo Purevax Rabies odobreno?

Odbor CVMP je zaključil, da koristi cepiva Purevax Rabies pri aktivni imunizaciji mačk, starejših od 12 tednov, za preprečevanje smrtnosti zaradi okužbe z virusom stekline odtehtajo z njim povezana tveganja, in priporočil, da se za zdravilo Purevax Rabies odobri dovoljenje za promet. Za razmerje med koristmi in tveganji glejte modul o znanstveni razpravi tega evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu Purevax Rabies:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Purevax Rabies, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila družbi MERIAL dne 18.02.2011. Podatki o predpisovanju tega zdravila so navedeni na nalepki/zunanji ovojnini.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 18.02.2011.

Komentarji