Quadrisol (vedaprofen) - QM01AE90

Quadrisol

vedaprofen

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Quadrisol. Pojasnjuje, kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi.

Za praktične informacije o uporabi zdravila Quadrisol naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Kaj je zdravilo Quadrisol in za kaj se uporablja?

Zdravilo Quadrisol je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja pri konjih za lajšanje bolečine in zmanjšanje vnetja zaradi poškodb mišic, kosti in sklepov, kot tudi nekostnih delov telesa (tj. poškodb mehkega tkiva). Lahko se uporablja tudi za lajšanje bolečine in zmanjšanje vnetja po kirurškem posegu. Vsebuje zdravilno učinkovino vedaprofen.

Kako se zdravilo Quadrisol uporablja?

Zdravilo Quadrisol je na voljo kot peroralni gel in se daje dvakrat na dan pred hranjenjem največ dva tedna. Kadar se uporablja pred kirurškim posegom, se daje najmanj tri ure pred njim, zdravljenje pa se lahko nadaljuje do največ enega tedna. Količina gela v vsakem odmerku se prilagodi glede na telesno maso živali.

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

Kako zdravilo Quadrisol deluje?

Zdravilo Quadrisol vsebuje vedaprofen, ki spada v skupino zdravil, imenovanih nesteroidna protivnetna zdravila (NSAID). Zavira encim, imenovan ciklooksigenaza, ki sodeluje pri tvorjenju prostaglandinov.

Ker so prostaglandini snovi, ki povzročajo vnetje, bolečino in povišano telesno temperaturo, vedaprofen zmanjšuje te znake poškodbe.

Kakšne koristi je zdravilo Quadrisol izkazalo v študijah?

Zdravilo Quadrisol je bilo proučevano v laboratorijskih in terenskih študijah. Vanje je bilo vključenih veliko število konjev s kostnimi in mišičnimi težavami ter težavami z mehkim tkivom in sklepi. Zdravilo Quadrisol peroralni gel je pri konjih izboljšalo šepavost in poškodbe mehkega tkiva, odziv na zdravljenje z zdravilom Quadrisol pa je bil podoben odzivu na fluniksin meglumin ali fenilbutazon, ki sta drugi zdravili iz skupine NSAID za zdravljenje teh stanj.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Quadrisol?

Neželeni učinki, opaženi pri zdravilu Quadrisol, so značilni za zdravila iz te skupine (NSAID), kot so letargija ali poškodbe (lezije) ust, želodca, črevesja (vključno z mehkim blatom ali drisko) in ledvic. Pri konjih so poročali tudi o kožnih izpuščajih (urtikariji). Neželeni učinki v splošnem izginejo po prenehanju dajanja zdravila.

Zdravilo Quadrisol se ne sme dajati konjem, ki imajo obolenja želodca ali črevesja ali konjem z oslabljenim delovanjem srca, jeter in ledvic. Ne sme se dajati žrebetom do šestega meseca starosti ali kobilam, ki dajejo mleko.

Za celoten seznam omejitev glejte navodilo za uporabo.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

V primeru nenamernega samoinjiciranja nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodilo za uporabo ali nalepko.

Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane?

Karenca je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za prehrano ljudi. Pomeni tudi čas, ki mora preteči po dajanju zdravila, preden se lahko mleko uporabi za prehrano ljudi.

Karenca za meso konj, zdravljenih z zdravilom Quadrisol, je 12 dni. Zdravilo ni odobreno za uporabo pri konjih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Zakaj je bilo zdravilo Quadrisol odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila Quadrisol večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU.

Druge informacije o zdravilu Quadrisol

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Quadrisol, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 4. decembra 1997.

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Quadrisol je na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Quadrisol naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen aprila 2017.

Komentarji