Rheumocam (meloxicam) – Označevanje - QM01AC06

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Rheumocam
ATC: QM01AC06
Substanca: meloxicam
Proizvajalec: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{Škatla za 15 ml, 42 ml, 100 ml ali 200 ml plastenko}

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 1,5 mg/ml peroralna suspenzija za pse

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje: 1,5 mg meloksikama

5 mg natrijevega benzoata

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

15 ml

42 ml

100 ml

200 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

Umirjanje vnetja in lajšanje bolečine pri akutnih in kroničnih mišično-skeletnih obolenjih.

7.NAČIN IN POT(I)UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Zdravilo dajemo pomešano med hrano.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite pri brejih živalih in živalih v obdobju laktacije.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 6 mesecih.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/004

15 ml

 

EU/2/07/078/001

42 ml

 

EU/2/07/078/002

100 ml

EU/2/07/078/003

200 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{Škatla}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 1 mg žvečljive tablete za pse

Rheumocam 2,5 mg žvečljive tablete za pse

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Ena žvečljiva tableta vsebuje:

Zdravilna učinkovina:

meloksikam

1 mg

meloksikam

2,5 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Žvečljiva tableta

4. VELIKOST PAKIRANJA

20 tablet

100 tablet

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6. INDIKACIJA(E)

Umirjanje vnetja in lajšanje bolečine pri akutnih in kroničnih mišično-skeletnih obolenjih.

7. NAČIN IN POT(I)UPORABE

Peroralna uporaba

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8. KARENCA

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/005

1 mg 20 tablet

 

 

 

EU/2/07/078/006

1 mg 100 tablet

 

 

EU/2/07/078/007

2.5 mg 20 tablet

 

EU/2/07/078/008

2.5 mg 100 tablet

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{Škatla za 100 ml ali 250 ml plastenko}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 15 mg/ml peroralna suspenzija za konje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje: 15 mg meloksikama

5 mg natrijevega benzoata

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji.

6. INDIKACIJA(E)

Umirjanje vnetja in lajšanje bolečine pri akutnih in kroničnih mišično-skeletnih obolenjih.

7. NAČIN IN POT(I)UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Zdravilo dajemo zamešano v majhno količino hrane pred hranjenjem ali v gobec.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8. KARENCA

Karenca

Meso in organi: 3 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite pri kobilah v obdobju brejosti in laktacije.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 3 mesecih.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Po dajanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini plastenko zaprite z zaporko in merilno brizgo pomijte s toplo vodo in posušite.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/009

100 ml

EU/2/07/078/010

250 ml

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{Škatla za 20 ml, 50 ml, 100 ml ali 250 ml vialo}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 20 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče in konje Meloksikam

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

meloksikam 20 mg/ml

etanol 96-odstotni 159.8 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

50 ml

100 ml

250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, prašiči in konji

6. INDIKACIJA(E)

Govedo:

Akutne okužbe dihal

Driska pri teletih, starejših od enega tedna in mladih govedih, ki niso v obdobju laktacije

Akutni mastitis

Prašiči:

Neinfekcijske lokomotorne motnje

Puerperalna septikemija in toksemija (sindrom MMA), ob antibiotičnem zdravljenju

Konji:

Akutna in kronična mišično-skeletna obolenja

S koliko povezana bolečina pri konjih

7. NAČIN IN POT(I)UPORABE

Govedo:

Enkratna s.c. ali i.v. injekcija

Prašiči: Enkratna i.m. injekcija. Po potrebi lahko odmerek po 24 urah ponovimo.

Konji:

Enkratna i.v. injekcija.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca

Govedo: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni Prašiči: meso in organi: 5 dni

Konji: meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do…

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/011

20 ml

 

EU/2/07/078/012

50 ml

 

EU/2/07/078/013

100 ml

EU/2/07/078/014

250 ml

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{Škatla za 10 ml, 20 ml ali 100 ml vialo}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 5 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke meloksikam

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

meloksikam: 5 mg/ml

etanol 96-odstotni: 159.8 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

10 ml

20 ml

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I)UPORABE

Psi: Mišično-skeletna obolenja: enkratna podkoţna injekcija Pooperativna bolečina: enkratna intravenska ali podkoţna injekcija

Mačke: Pooperativna bolečina: enkratna podkoţna injekcija

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vsebnik vialo v zunanji ovojnini.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/015

10 ml

 

EU/2/07/078/016

20 ml

 

EU/2/07/078/017

100 ml

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{Škatla za 20 ml, 50 ml ali 100 ml vialo}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče. meloksikam

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

meloksikam

5 mg/ml

etanol 96-odstotni

159.8 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

50 ml,

100 ml,

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo (teleta in mlado govedo) in prašiči

6. INDIKACIJA(E)

Govedo:

Akutne okužbe dihal

Driska pri teletih, starejših od enega tedna in mlademu govedu, ki ni v obdobju laktacije

Prašiči:

Neinfekcijske lokomotorne motnje

Postoperativne bolečine, povezane z manjšimi operacijami mehkega tikva, na primer s kastracijo.

7. NAČIN IN POT(I)UPORABE

Govedo:

Enkratna s.c. ali i.v. injekcija

Prašiči: Enkratna i.m. injekcija. Po potrebi lahko odmerek po 24 urah ponovimo. Enkratna i.m. injekcija pred operacijo.

Poskrbite za natančno odmerjanje, uporabo ustrezne priprave za odmerjanje, in oceno telesne teže.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca

Govedo: meso in organi: 15 dni

Prašiči: meso in organi: 5 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do…

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/018

20 ml

 

EU/2/07/078/019

50 ml

 

EU/2/07/078/020

100 ml

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI kartonska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 330 mg, zrnca za konje. meloksikam.

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Vsaka vrečka vsebuje: 330 mg meloksikama.

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Zrnca.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 vrečk.

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji.

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I)UPORABE

V krmno mešanico.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8. KARENCA

Karenca

Meso in organi: 3 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ena vrečka vsebuje en odmerek za konja, ki tehtajo med 500 - 600 kg in odmerka ne sme biti razdeljen na manjše dawek.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/021

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{Nalepka za 100 ml in 200 ml plastenke}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 1,5 mg/ml peroralna suspenzija za pse

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje: 1,5 mg meloksikama

5 mg natrijevega benzoata

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

200 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6. INDIKACIJA(E)

Umirjanje vnetja in lajšanje bolečine pri akutnih in kroničnih mišično-skeletnih obolenjih.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Pazite, da med uporabo ne bi prišlo do kontaminacije.

Zdravilo dajemo pomešano med hrano.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite pri brejih živalih in živalih v obdobju laktacije.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 6 mesecih.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/002

100 ml

EU/2/07/078/003

200 ml

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

{Nalepka za 15 ml ali 42 ml plastenko}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 1,5 mg/ml peroralna suspenzija za pse

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

meloksikam 1,5 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

15 ml

42 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo dobro pretresite.

Zdravilo dajemo pomešano med hrano.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 6 mesecih.

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

{VRSTA/TIP}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 1 mg žvečljive tablete za pse

Rheumocam 2,5 mg žvečljive tablete za pse

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

<EXP {mesec/leto}>

4.ŠTEVILKA SERIJE

<Serija> <lot><številka serije>{številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{Nalepka za 100 ml in 250 ml plastenke}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 15 mg/ml peroralna suspenzija za konje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

1 ml vsebuje: 15 mg meloksikama

5 mg natrijevega benzoata

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji

6. INDIKACIJA(E)

Umirjanje vnetja in lajšanje bolečine pri akutnih in kroničnih mišično-skeletnih obolenjih.

7. NAČIN IN POT(I)UPORABE

Pred uporabo dobro pretresite.

Pazite, da med uporabo ne bi prišlo do kontaminacijePred uporabo preberite navodila za uporabo.

8. KARENCA

Karenca

Meso in organi: 3 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite pri kobilah v obdobju brejosti in laktacije.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 3 mesecih.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Po dajanju zdravila za uporabo v veterinarski medicini plastenko zaprite z zaporko in merilno brizgo pomijte s toplo vodo in posušite

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/009

100 ml

EU/2/07/078/010

250 ml

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Številka serije {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{Nalepka za 50 ml, 100 ml in 250 ml viale}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 20 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče in konje meloksikam

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

meloksikam 20 mg/ml

etanol 96-odstotni 159.8 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml

100 ml

250 ml

5 CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo, prašiči in konji

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I)UPORABE

Govedo:

s.c. ali i.v. injekcija

Prašiči:

i.m. injekcija

Konji: i.v. injekcija

8. KARENCA

Karenca

Govedo: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni Prašiči: meso in organi: 5 dni

Konji: meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do…

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/012

50 ml

 

EU/2/07/078/013

100 ml

EU/2/07/078/014

250 ml

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

{Nalepka za 20 ml vialo}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 20 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče in konje meloksikam

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

meloksikam 20 mg/ml

etanol 96-odstotni 159.8 mg/ml

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Govedo:

s.c. ali i.v.

Prašiči:

i.m.

Konji:

i.v.

5. KARENCA

Karenca

Govedo: meso in organi: 15 dni; mleko: 5 dni Prašiči: meso in organi: 5 dni

Konji: meso in organi: 5 dni

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni

Načeto/odprto zdravilo uporabite do…

8. BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{Nalepka za 100 ml viale}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 5 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke meloksikam

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

meloksikam: 5 mg/ml

etanol 96-odstotni: 159.8 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I)UPORABE

Psi: Mišično-skeletna obolenja: enkratna podkoţna injekcija Pooperativna bolečina: enkratna intravenska ali podkoţna injekcija

Mačke: Pooperativna bolečina: enkratna podkoţna injekcija

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti odprte viale: 28 dni.

Načeto zdravilo uporabite do…

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Vsebnik vialo v zunanji ovojnini.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/017

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

{Nalepka za 10 ml ali 20 ml vialo}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 5 mg/ml raztopina za injiciranje za pse in mačke meloksikam

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

meloksikam: 5 mg/ml

etanol 96-odstotni: 159.8 mg/ml

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

20 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Psi: i.v. ali s.c.

Mačke: s.c.

5. KARENCA

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite do…

8. BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

{Nalepka za 100 ml viale}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče. meloksikam

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

meloksikam

5 mg/ml

etanol 96-odstotni

159.8 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml,

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Govedo (teleta in mlado govedo) in prašiči

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I)UPORABE

Govedo:

s.c. ali i.v. injekcija

Prašiči:

i.m. injekcija

Pred uporabo preberite navodilo.

8. KARENCA

Karenca

Govedo: meso in organi: 15 dni

Prašiči: meso in organi: 5 dni

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite do…

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” TER POGOJI IN OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN DOSEGA IN POGLEDA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irska.

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/078/020

100 ml

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

{Nalepka za 20 ml, 50 ml vialo}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče. meloksikam

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

meloksikam

5 mg/ml

etanol 96-odstotni

159.8 mg/ml

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

50 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Govedo:

s.c. ali i.v.

Prašiči:

i.m.

5. KARENCA

Karenca

Govedo: meso in organi: 15 dni

Prašiči: meso in organi: 5 dni

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite do…

8. BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

vrečka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Rheumocam 330 mg, zrnca za konje. meloksikam.

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

meloksikam 330 mg.

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

V krmno mešanico.

5. KARENCA

Karenca

Meso in organi: 3 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Lot.

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}.

8. BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

Komentarji