Semintra (telmisartan) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QC09CA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Semintra
ATC: QC09CA07
Substanca: telmisartan
Proizvajalec: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Vsebina članka

A.PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

NEMČIJA

B.POGOJI TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA ( MRL)

Ni smiselno.

Komentarji