SevoFlo (sevoflurane) - QN01AB08

Vsebina članka

SevoFlo

sevofluran

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo SevoFlo. Pojasnjuje, kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi.

Za praktične informacije o uporabi zdravila SevoFlo naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Kaj je zdravilo SevoFlo in za kaj se uporablja?

Zdravilo SevoFlo je splošni anestetik za pse in mačke. Uporablja se za povzročitev in vzdrževanje splošne anestezije (izgube zavesti). Zdravilo vsebuje zdravilno učinkovino sevofluran, tj. kemično snov, ki je pri sobni temperaturi tekoča, pri segrevanju pa se uplini (upari).

Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

Kako se zdravilo SevoFlo uporablja?

Zdravilo SevoFlo se daje s pomočjo specializirane opreme za anestezijo, običajno v obliki natančno regulirane plinske mešanice, v kateri je tudi kisik. Pes ali mačka vdihava plinsko mešanico, kar povzroči izgubo zavesti. Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept. Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

Kako zdravilo SevoFlo deluje?

Ko pes ali mačka vdihne mešanico kisika in sevoflurana, ta preide v pljuča in se prek krvi prenese v možgane. Nezavest povzroči tako, da se veže na receptorje za GABA, snov, ki sodeluje pri zmanjšanju možganske dejavnosti, in jih aktivira. Sevofluran prav tako zavira receptorje za glutamat, tj. snov, ki povečuje dejavnost v možganih. Kombinirano delovanje poveča učinke

gamaaminomaslene kisline (GABA), saj z zniževanjem učinkov glutamata prispeva k znižanju stopnje zavesti.

Kakšne koristi je zdravilo SevoFlo izkazalo v študijah?

Študije pri psih so pokazale, da je zdravilo SevoFlo pri povzročitvi in vzdrževanju anestezije tako učinkovito kot nekateri drugi anestetiki, npr. izofluran (drug plin za anestezijo), tiopental, propofol in ketamin z diazepamom. Zdravilo SevoFlo je dokaj hitro in brez težav uvedlo anestezijo pri psih, temu pa je sledilo uspešno prebujanje. Študije so pokazale, da se lahko sevofluran za vzdrževanje anestezije varno uporablja s številnimi drugimi zdravili, ki se običajno uporabljajo pri psih pred ali med kirurškim posegom.

Pri mačkah je pregled objavljene znanstvene literature pokazal, da je zdravilo SevoFlo učinkovito kot anestetik in da se ga lahko med anestezijo uporablja v kombinaciji z vrsto drugih sedativov in zdravil za lajšanje bolečine. Učinkovitost zdravila SevoFlo je bila primerljiva z izofluranom. Poleg tega se zdravilo Sevoflo kot anestetik za mačke nenamensko uporablja (brez uradnega dovoljenja) več kot 10 let in je njegova uporaba pri mačkah dobro uveljavljena.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom SevoFlo?

Najpogostejši neželeni učinki pri uporabi zdravila SevoFlo, ki lahko prizadenejo več kot 1 žival od 10, so nizek krvni tlak, hitro dihanje, napetost v mišicah, razdraženost, začasna nezmožnost dihanja, majhne kontrakcije mišic in bruhanje.

Ne sme se dajati živalim z gensko občutljivostjo na maligno hipertermijo. To je redko, življenje ogrožajoče stanje, ki ga lahko povzroči izpostavljenost nekaterim splošnim anestetikom in je povezano z mišičnimi krči in zelo visoko telesno temperaturo.

Za celoten seznam vseh neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila SevoFlo, glejte navodilo za uporabo.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

V povzetek glavnih značilnosti zdravila SevoFlo in navodilo za njegovo uporabo so bile vključene informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in lastniki ali skrbniki živali.

Če oseba nenamerno vdihava hlape sevoflurana, lahko to povzroči simptome, kot so tresavica, siljenje na bruhanje, glavobol, nizek krvni tlak, zmanjšan srčni utrip in celo upočasnjeno dihanje. Pri ravnanju z zdravilom SevoFlo je zato potrebna posebna pozornost: morebitno razlito zdravilo je treba odstraniti takoj, hlapi se ne smejo vdihavati, prav tako pa se je treba izogibati vsakršnemu peroralnemu stiku z zdravilom. Nosečnice in doječe matere ne smejo priti v stik z zdravilom, zato se morajo izogibati operacijskim sobam in prostorom za prebujanje živali, v katerih se zdravilo uporablja oziroma je bilo uporabljeno pred nedavnim. Če pride do nenamernega stika s kožo ali očmi ali če želite več informacij, si preberite navodilo za uporabo.

Zakaj je bilo zdravilo SevoFlo odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila SevoFlo večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU.

Druge informacije o zdravilu SevoFlo

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom SevoFlo, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 11. decembra 2002.

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila za zdravilo SevoFlo je na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom SevoFlo naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen oktobra 2017.

Komentarji