Sileo (dexmedetomidine hydrochloride) – Označevanje - QN05CM18

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Sileo
ATC: QN05CM18
Substanca: dexmedetomidine hydrochloride
Proizvajalec: Orion Corporation

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (1 napolnjena brizga)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Sileo 0,1 mg/ml oralni gel za pse deksmedetomidinijev klorid

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml: Deksmedetomidinijev klorid 0,1 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Oralni gel

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 x 3 ml oralna brizga

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Oralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Dodana bo koda QR + www.sileodog.com

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

Po odprtju porabite v 4 tednih.

Po odprtju porabite do ...

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Po uporabi namestite pokrovček.

Po vsaki uporabi takoj vrnite oralno brizgo v škatlo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FINSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/15/181/001 (1 x 3 ml oralna brizga)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

Navodila za odprtje pakiranja:

1.

2.

3.

1.Pritisnite, da zlomite belo plombo.

2.Pritisnite, da zlomite rumeno plombo.

3.Pritisnite rumeno plombo in povlecite.

Besedilo na plombah:

Pritisnite

Povlecite

Na notranjem delu kartonske škatle:

Pri zapiranju se prepričajte, da so slike psov poravnane in da je škatla pravilno zaprta.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (3 x 1, 5 x 1, 10 x 1 in 20 x 1 napolnjena brizga)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Sileo 0,1 mg/ml oralni gel za pse deksmedetomidinijev klorid

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml: deksmedetomidinijev klorid 0,1 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Oralni gel

4.VELIKOST PAKIRANJA

3 pakiranja z (3 ml) oralnimi brizgami

5 pakiranj z (3 ml) oralnimi brizgami

10 pakiranj z (3 ml) oralnimi brizgami

20 pakiranj z (3 ml) oralnimi brizgami

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Oralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

To skupno pakiranje ni namenjeno oskrbi neposredno imetniku živali. (samo za skupna pakiranja 5 x 1, 10 x 1 in 20 x 1)

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

FINSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/15/181/002 (3 (1 x 3 ml) oralne brizge)

EU/2/15/181/003 (5 (1 x 3 ml) oralnih brizg)

EU/2/15/181/004 (10 (1 x 3 ml) oralnih brizg)

EU/2/15/181/005 (20 (1 x 3 ml) oralnih brizg)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Oralna brizga

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Sileo 0,1 mg/ml oralni gel

deksmedetomidinijev klorid

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Deksmedetomidinijev klorid 0,1 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

3 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Oralna uporaba.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji