Simparica (sarolaner) – Označevanje - QP53BE03

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Simparica 5 mg žvečljive tablete za pse 1,3 – 2,5 kg

Simparica 10 mg žvečljive tablete za pse >2,5–5 kg

Simparica 20 mg žvečljive tablete za pse >5–10 kg

Simparica 40 mg žvečljive tablete za pse >10–20 kg

Simparica 80 mg žvečljive tablete za pse >20–40 kg

Simparica 120 mg žvečljive tablete za pse >40–60 kg

Sarolaner

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Sarolaner

5 mg

Sarolaner

10 mg

 

Sarolaner

20 mg

 

Sarolaner

40 mg

 

Sarolaner

80 mg

 

Sarolaner

120 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Žvečljive tablete.

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 tableta

3 tablete

6 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIUM

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/15/191/001 (5 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/002 (5 mg, 3 tablets)

EU/2/15/191/003 (5 mg, 6 tablets)

EU/2/15/191/004 (10 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/005 (10 mg, 3 tablets)

EU/2/15/191/006 (10 mg, 6 tablets)

EU/2/15/191/007 (20 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/008 (20 mg, 3 tablets)

EU/2/15/191/009 (20 mg, 6 tablets)

EU/2/15/191/010 (40 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/011 (40 mg, 3 tablets)

EU/2/15/191/012 (40 mg, 6 tablets)

EU/2/15/191/013 (80 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/014 (80 mg, 3 tablets)

EU/2/15/191/015 (80 mg, 6 tablets)

EU/2/15/191/016 (120 mg, 1 tablet)

EU/2/15/191/017 (120 mg, 3 tablets)

EU/2/15/191/018 (120 mg, 6 tablets)

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

PRETISNI OMOT

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Simparica 5 mg

Simparica 10 mg

Simparica 20 mg

Simparica 40 mg

Simparica 80 mg

Simparica 120 mg

Sarolaner

1,3 – 2,5 kg >2,5–5 kg >5–10 kg

>10–20 kg >20–40 kg >40–60 kg

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji