Startvac (Escherichia coli J5 inactivated /Staphylococcus...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI02AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Startvac
ATC: QI02AB
Substanca: Escherichia coli J5 inactivated /Staphylococcus aureus (CP8) strain SP 140 inactivated, expressing slime-associated antigenic complex
Proizvajalec: Laboratorios Hipra S.A.

Vsebina članka

A.IZDELOVALEC BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN IMETNIK(I) DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN(ODGOVORNI) ZA SPROSTITEV SERIJE.

Ime in naslov izdelovalca bioloških zdravilnih učinkovin.

Laboratorios Hipra, S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer (Girona) Španija

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sproščanje serije

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. La Selva, 135

17170 Amer (Girona)

Španija

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Izdaja zdravila je le na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Učinkovina biološkega izvora namenjena vzbujanju aktivne imunosti, ni vključena v Uredbo(ES) št.

470/2009.

Za pomožne snovi (vključno z dodatki), navedene v poglavju 6.1. SPC tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo(ES) št. 470/2009.

Komentarji