Startvac (Escherichia coli J5 inactivated /Staphylococcus...) – Označevanje - QI02AB

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Startvac
ATC: QI02AB
Substanca: Escherichia coli J5 inactivated /Staphylococcus aureus (CP8) strain SP 140 inactivated, expressing slime-associated antigenic complex
Proizvajalec: Laboratorios Hipra S.A.

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonske škatle, PET plastenke (250 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

STARTVAC

emulzija za injiciranje za govedo.

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UCINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

En odmerek (2 ml) vsebuje:

E.coli J5 inaktivirana > 50 RED60 (efektivni odmerek za zajca v 60 % živali (serologija)).

S. aureus (CP8) sev SP140 inaktiviran, izraža z antigenskim kompleksom povezano izločanje sluzi

(SAAC) > 50 RED80 (pri 80 % živali). parafin, tekoči: 18,2 mg benzilalkohol: 21 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Emulzija za injiciranje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 viala z enim odmerkom (2 ml)

10 vial z enim odmerkom (2 ml)

20 vial z enim odmerkom (2 ml)

1 viala s 5 odmerki (10 ml)

10 vial s 5 odmerki (10 ml)

1 viala s 25 odmerki (50 ml)

10 vial s 25 odmerki (50 ml)

1 viala s 125 odmerki (250 ml)

125 odmerkov (250 ml)

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

govedo (krave in telice).

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno injiciranje je nevarno – pred uporabo preberite navodilo za uporabo:

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Odprto zdravilo, shranjeno pri 15 ºC do 25ºC, uporabite v naslednjih 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajtev hladilniku . Zaščitite pred svetlobo

Ne zamrzujte.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170- AMER (Girona) ŠPANIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/092/001 1 stekleno viala z enim odmerkom

EU/2/08/092/002 10 stekla vial z enim odmerkom

EU/2/08/092/003 20 stekla vial z enim odmerkom

EU/2/08/092/004 1 stekleno viala s 5 odmerki

EU/2/08/092/005 10 stekla vial s 5 odmerki

EU/2/08/092/006 1 stekleno viala s 25 odmerki EU/2/08/092/007 10 stekla vial s 25 odmerki EU/2/08/092/008 1 PET-plastenko s 5 odmerki. EU/2/08/092/009 1 PET-plastenko s 25 odmerki. EU/2/08/092/010 1 PET-plastenko s 125 odmerki.

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

PET plastenke (10 ml, 50 ml) in steklene viale (2 ml, 10 ml, 50 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

STARTVAC

emulzija za injiciranje za govedo.

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

En odmerek vsebuje:

E. coli J5 inaktivirana; S. aureus (CP8) sev SP140 inaktiviran.

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek (2 ml)

5 odmerkov (10 ml)

25 odmerkov (50 ml)

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularna uporaba.

5.KARENCA

Karenca: Nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Odprto zdravilo, shranjeno pri 15 ºC do 25ºC, uporabite v naslednjih 10 urah.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji