Stronghold (selamectin) - QP54AA05

Stronghold

selamektin

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila. Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju svoje živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij o podlagi za priporočila

CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Stronghold?

Stronghold je zdravilo proti zajedavcem, ki vsebuje zdravilno učinkovino selamektin. Na voljo je v obliki raztopine za kožni nanos v dveh različnih koncentracijah (6 % in 12 %) ter v tubah različnih jakosti (15,

30, 45, 60, 120, 240 in 360 mg). Koncentracija in jakost, ki ju je treba uporabiti, sta odvisni od telesne mase in vrste živali, ki se jo zdravi.

Za kaj se zdravilo Stronghold uporablja?

Zdravilo Stronghold se uporablja za zdravljenje in preprečevanje infestacij z zajedavci, ki živijo na koži ali v dlaki mačk in psov, npr. z bolhami in garjami, ter za zatiranje črvastih zajedavcev, ki živijo v telesu. Uporablja se za:

zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami pri mačkah in psih, tako da ubije odrasle bolhe, njihove ličinke in jajčeca na živali ter v leglih brejih ali doječih mačk ali psic. Lahko se uporablja tudi kot del zdravljenja pri alergijskem dermatitisu (vnetju kože) zaradi bolh.

preprečevanje obolenj pri mačkah in psih, ki jih povzroča srčna glista;

zatiranje ušesnih garij pri mačkah in psih;

zatiranje odraslih črevesnih glist in črevesnih trakulj pri mačkah;

zatiranje odraslih črevesnih glist pri psih;

zatiranje krvosesih uši pri mačkah in psih;

zatiranje garij vrste Sarcoptes pri psih.

Živali razmaknemo dlako med lopaticama, da se prikaže koža, in na to mesto stisnemo vsebino tube. Ta majhna količina tekočine se absorbira skozi kožo in učinkuje na celotno telo živali. Uporabljena jakost in

število odmerkov sta odvisna od mase zdravljene živali, živalske vrste, ki ji žival pripada, ter od vrste zajedavca. Navodilo za uporabo vsebuje podrobne informacije o odmerjanju in trajanju zdravljenja.

Kako zdravilo Stronghold deluje?

Zdravilo Stronghold vsebuje selamektin, tj. antiparazitsko zdravilo iz razreda avermektinov. Selamektin aktivira posebne beljakovine, imenovane kloridni kanalčki na površini živčnih in mišičnih celic zajedavcev, kar kloridnim delcem omogoča, da vstopijo v živčne celice in ohromijo njihovo običajno električno dejavnost. To povzroči paralizo in pogin zajedavcev.

Kako je bilo zdravilo Stronghold raziskano?

Učinkovitost zdravila proti navedenim zajedavcem je bila proučena z laboratorijskimi študijami pri mačkah in psih. Nato so jo potrdili s terenskimi študijami pri mačkah in psih, v katerih so beležili število živih zajedavcev v različnih časovnih obdobjih po zdravljenju.

Kakšne koristi je zdravilo Stronghold izkazalo med študijami?

Zdravljenje z zdravilom Stronghold se je izkazalo za učinkovito po enkratnem odmerku ali ponavljajočih se zdravljenjih v mesečnih intervalih, odvisno od vrste infestacije, ki se zdravi ali preprečuje.

V terenskih študijah je zdravilo 90 dni po zdravljenju zmanjšalo število izčesanih bolh za do 98 % pri mačkah in 99 % pri psih, prav tako pa je preprečilo izleganje jajčec bolh ter uničilo ličinke bolh in preprečilo njihov razvoj. Terenske študije so pokazale tudi, da je bilo zdravilo Stronghold 100-odstotno učinkovito pri preprečevanju obolenj zaradi infestacij s srčnimi glistami pri psih in mačkah. Učinkovito je bilo tudi pri zatiranju ušesnih garij pri mačkah in psih. Pri zatiranju garij vrste Sarcoptes pri psih sta bili za popolno odstranitev garij potrebni dve zdravljenji v razmiku 30 dni. Zdravilo Stronghold je bilo učinkovito tudi pri zdravljenju odraslih črevesnih trakulj pri mačkah, odraslih črevesnih glist pri mačkah in psih ter infestacij s krvosesimi ušmi pri psih in mačkah.

Šamponiranje ali močenje dlake živali dve uri ali več po zdravljenju ni vplivalo na učinkovitost zdravila.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Stronghold?

Zdravilo Stronghold povzroča začasno izpadanje dlake na mestu nanosa pri manj kot 1 od 1 000 mačk.

Pri manj kot 1 od 1 000 mačk lahko povzroči zlepljanje dlake na mestu nanosa ali pojav manjših količin belega prahu. To ne vpliva na zdravje in učinkovitost zdravila.

Zdravilo Stronghold se ne sme uporabljati pri živalih do šestega tedna starosti. Prav tako se ne sme uporabljati pri mačkah, ki imajo katero koli drugo bolezen ali so oslabljene oziroma podhranjene glede na svojo velikost in starost.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Zdravilo je treba hraniti v varni razdalji od virov vročine, isker, odprtega ognja ali drugih virov vžiga.

Med uporabo zdravila Stronghold ni dovoljeno kaditi, jesti ali piti. Po uporabi zdravila je treba umiti roke

in nemudoma z milom in vodo sprati kožo, ki pride v stik z zdravilom. Če pride zdravilo Stronghold v stik z očmi, jih je treba nemudoma sprati z obilo vode in poiskati medicinsko pomoč.

Izogibati se je treba dotikanja živali, na katere je bilo nanešeno zdravilo, dokler se mesto nanosa ne posuši. Preprečiti je treba, da bi otroci na dan, ko je bilo zdravilo nanešeno, prišli v stik z živaljo, prav tako pa zdravljene živali ne smejo spati skupaj z lastniki, še zlasti ne z otroki. Uporabljene kapalke za nanos zdravila je treba nemudoma zavreči in morajo vselej biti izven pogleda in dosega otrok. Osebe z občutljivo kožo ali znano alergijo na tovrstna zdravila naj z zdravilom Stronghold ravnajo previdno.

Zakaj je bilo zdravilo Stronghold odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Stronghold večje od z njim povezanih tveganj, kadar se uporablja za odobrene indikacije, in priporočil, da se zanj izda dovoljenje za promet. Za razmerje med koristmi in tveganji glejte modul o znanstveni razpravi tega evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu Stronghold:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Stronghold, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 25. novembra 1999. Podatki o predpisovanju tega zdravila so navedeni na nalepki/zunanji ovojnini.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen januarja 2015.

Komentarji