Stronghold (selamectin) – Označevanje - QP54AA05

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla, 15 mg (3 in 15 merilnih kapalk)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Stronghold 15 mg kožni nanos, raztopina za mačke in pse < 2,5 kg selamektin

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Selamektin 15 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina.

4.VELIKOST PAKIRANJA

3 merilne kapalke

15 merilnih kapalk

0,25 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke in psi s telesno maso do 2,5 kg ali manj.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Nanos na kožo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C. Shranjujte v neodprti foliji, v suhem prostoru.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/99/014/001 (3 merilne kapalke)

EU/2/99/014/012 (15 merilnih kapalk)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla, 30 mg, 60 mg, 120 mg, 240 mg, 360 mg (3 in 6 merilnih kapalk)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Stronghold 30 mg kožni nanos, raztopina za pse 2,6−5,0 kg Stronghold 60 mg kožni nanos, raztopina za pse 5,1−10,0 kg Stronghold 120 mg kožni nanos, raztopina za pse 10,1−20,0 kg Stronghold 240 mg kožni nanos, raztopina za pse 20,1−40,0 kg Stronghold 360 mg kožni nanos, raztopina za pse 40,1−60,0 kg selamektin

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

selamektin 30 mg selamektin 60 mg selamektin 120 mg selamektin 240 mg selamektin 360 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina.

4. VELIKOST PAKIRANJA

3 merilne kapalke

6 merilnih kapalk

0,25 ml

0,5 ml

1,0 ml

2,0 ml

3,0 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi s telesno maso 2,6–5,0 kg.

Psi s telesno maso 5,1–10,0 kg.

Psi s telesno maso 10,1–20,0 kg.

Psi s telesno maso 20,1–40,0 kg.

Psi s telesno maso 40, 1–60,0 kg.

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Nanos na kožo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C. Shranjujte v neodprti foliji, v suhem prostoru.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/99/014/003 (30 mg - 3 merilne kapalke)

EU/2/99/014/007 (30 mg - 6 merilnih kapalkt)

EU/2/99/014/004 (60 mg - 3 merilne kapalke)

EU/2/99/014/009 (60 mg - 6 merilnih kapalk)

EU/2/99/014/005 (120 mg - 3 merilne kapalke)

EU/2/99/014/010 (120 mg - 6 merilnih kapalk)

EU/2/99/014/006 (240 mg - 3 merilne kapalke)

EU/2/99/014/011 (240 mg - 6 merilnih kapalk)

EU/2/99/014/015 (360 mg - 3 merilne kapalke)

EU/2/99/014/016 (360 mg - 6 merilnih kapalk)

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

škatli, 45 mg, 60 mg (3 in 6 merilnih kapalk)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Stronghold 45 mg kožni nanos, raztopina za mačke 2,6−7,5 kg Stronghold 60 mg kožni nanos, raztopina za mačke 7,6−10,0 kg

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

selamektin 45 mg selamektin 60 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Kožni nanos, raztopina.

4. VELIKOST PAKIRANJA

3 merilne kapalke

6 merilnih kapalk

0,75 ml

1,0 ml

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke s telesno maso 2,6–7,5 kg.

Mačke s telesno maso 7,6–10,0 kg.

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Nanos na kožo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30°C. Shranjujte v neodprti foliji, v suhem prostoru.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) V REGISTRU SKUPNOSTI ZDRAVIL

EU/2/99/014/002 (3 merilne kapalke)

EU/2/99/014/008 (6 merilnih kapalk)

EU/2/99/014/013 (3 merilne kapalke)

EU/2/99/014/014 (6 merilnih kapalk)

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Merilna kapalka, 15 mg,30 mg, 45 mg, 60 mg, 120 mg, 240mg, 360 mg

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Stronghold 15 mg kožni nanos za mačke in pse < 2,5 kg

Stronghold 30 mg kožni nanos za pse 2,6−5,0 kg

Stronghold 45 mg kožni nanos za mačke 2,6−7,5 kg

Stronghold 60 mg kožni nanos za mačke 7,6−10,0 kg

Stronghold 60 mg kožni nanos za pse 5,1−10,0 kg

Stronghold 120 mg kožni nanos za pse 10,1−20,0 kg

Stronghold 240 mg kožni nanos za pse 20,1−40,0 kg

Stronghold 360 mg kožni nanos za pse 40,1−60,0 kg

selamektin

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

15 mg selamektina

30 mg selamektina

45 mg selamektina

60 mg selamektina

120 mg selamektina

240 mg selamektina

360 mg selamektina

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Nanos na kožo.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji