Suprelorin (deslorelin acetate) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QH01CA93

Vsebina članka

A.IMETNIK(I) DOVOLJENJ(A) ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN(ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca (izdelovalcev) zdravila, odgovornega za sproščanje serije

VIRBAC

1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros

FRANCIJA

AndersonBrecon (UK) Ltd.

Hay-on-Wye HR3 5PG

Združeno Kraljestvo

V natisnjenem navodilu za uporabo zdravila morata biti navedena ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sprostitev zadevne serije.

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN ZAOSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Navedba ni smiselna.

Komentarji