Suprelorin (deslorelin acetate) – Označevanje - QH01CA93

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONASTA ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suprelorin 4,7 mg implantat za pse

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Vsak implantant vsebuje deslorelin (v obliki deslorelinijevega acetata) 4,7 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Implantat

4.VELIKOST PAKIRANJA

2 implantata, napolnjena v implantatorja + 1 aktivator

5 implantatov, napolnjenih v implantatorje + 1 aktivator

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi (samci).

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Ne uporabite, če je vrečka iz folije odprta ali poškodovana.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne shranjujte v zamrzovalniku.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali.

Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros

FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/072/001

EU/2/07/072/002

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

VREČKA IZ FOLIJE

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suprelorin 4,7 mg implantat za pse

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Deslorelin (v obliki deslorelinijevega acetata) 4,7 mg

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

En implantat, napolnjen v enem implantatorju.

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Subkutana uporaba.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONASTA ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suprelorin 9,4 mg implantat za pse in bele dihurje

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Deslorelin (v obliki deslorelinijevega acetata) 9,4 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Implantat

4.VELIKOST PAKIRANJA

2 implantata, napolnjena v implantatorja + 1 aktivator

5 implantatov, napolnjenih v implantatorje + 1 aktivator

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi (samci) in beli dihurji (samci).

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Ne uporabite, če je vrečka iz folije odprta ali poškodovana.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne shranjujte v zamrzovalniku.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VIRBAC S.A.

1ère avenue 2065 m L.I.D. 06516 Carros

FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/07/072/003

EU/2/07/072/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

VREČKA IZ FOLIJE

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suprelorin 9,4 mg implantat za pse in bele dihurje

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Deslorelin (v obliki deslorelinijevega acetata) 9,4 mg

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

En implantat, napolnjen v enem implantatorju.

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Subkutano dajanje.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji