Suvaxyn Circo MH RTU (Inactivated recombinant chimeric porcine...) - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Suvaxyn Circo MH RTU
ATC: QI09AL
Substanca: Inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2 ORF2 protein/Inactivated Mycoplasma hyopneumoniae, strain P-5722-3.
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA

Vsebina članka

Suvaxyn Circo+MH RTU

inaktivirano cepivo proti prašičjemu cirkovirusu in prašičji enzootski pljučnici

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Suvaxyn Circo+MH RTU. Pojasnjuje, kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi.

Za praktične informacije o uporabi zdravila Suvaxyn Circo+MH RTU naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Kaj je zdravilo Suvaxyn Circo+MH RTU in za kaj se uporablja?

Zdravilo Suvaxyn Circo+MH RTU je cepivo za uporabo v veterinarski medicini, ki se uporablja za zaščito prašičev, starejših od 3 tednov, proti okužbam s prašičjim cirkovirusom in bakterijo Mycoplasma hyopneumoniae.

Okužbe s prašičjim cirkovirusom tipa 2 (PCV2) se kažejo s kliničnimi znaki, kot so zmanjšanje telesne mase ali zastoj rasti, povečane bezgavke, oteženo dihanje, bleda koža in zlatenica (rumeno obarvanje kože).

Okužba z bakterijo Mycoplasma hyopneumoniae pri prašičih povzroči bolezen dihalnih poti, imenovano enzootska pljučnica. Oboleli prašiči pogosto kašljajo in se ne razvijajo.

Cepivo Suvaxyn Circo+MH RTU vsebuje inaktivirano (uničeno) zdravilno učinkovino, pridobljeno iz praši čjega cirkovirusa tipa 2 in bakterije Mycoplasma hyopneumoniae.

Kako se zdravilo Suvaxyn Circo+MH RTU uporablja?

Cepivo Suvaxyn Circo+MH RTU, ki je na voljo kot tekočina za injiciranje, se daje prašičem, starejšim od treh tednov, kot enkratna injekcija v mišico v vrat za uho. Zaščita se začne tri tedne po cepljenju in traja 23 tednov po cepljenju. Predpisovanje in izdaja cepiva Suvaxyn Circo+MH RTU je le na recept.

Za večinformacij glejte navodilo za uporabo.

Kako zdravilo Suvaxyn Circo+MH RTU deluje?

Zdravilo Suvaxyn Circo+MH RTU je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) naučijo, kako naj se brani pred boleznijo. Cepivo vsebuje majhne količine beljakovine iz PCV2 in cele bakterije Mycoplasma hyopneumoniae, ki so bile uničene (inaktivirane), tako da ne povzročajo bolezni. Ko prašiči prejmejo cepivo Suvaxyn Circo+MH RTU, imunski sistem živali prepozna virusne beljakovine in bakterije kot tujketer začne proti njim tvoriti protitelesa. Ob ponovni izpostavitvi živali virusu ali bakteriji v prihodnosti se bo imunski sistem tako hitreje odzval. To bo prašič em pomagalo pri zaščiti pred okužbami s prašičjim cirkovirusom in bakterijo Mycoplasma hyopneumoniae.

Cepivo Suvaxyn Circo+MH RTU vsebuje adjuvanse (sestavine, ki pomagajo okrepiti imunski odziv), in sicer skvalen, poloksamer 401 in polisorbat 80.

Kakšne koristi je zdravilo Suvaxyn Circo+MH RTU izkazalo v študijah?

Učinkovitost cepiva so najprej proučevali v večlaboratorijskih študijah na prašičih. Namen teh študij je bil ugotoviti, po kolikem času je nastopila popolna zaščita prašičev pred PCV2 in bakterijo Mycoplasma hyopneumoniae in kako dolgo je ta zaščita trajala. Študije so pokazale, da je cepivo svoj polni učinek proti PCV2 in bakteriji Mycoplasma hyopneumoniae doseglo v treh tednih po cepljenju. Zaščita proti PCV2 in bakteriji Mycoplasma hyopneumoniae je trajala 23 tednov po cepljenju.

Učinkovitost cepiva Suvaxyn Circo+MH RTU proti okužbi s PCV2 so proučevali tudi v treh terenskih š tudijah. Terenske študije so dokazale, da je cepivo Suvaxyn Circo+MH RTU zmanjšalo viremijo s PCV2 (prisotnost virusa v krvi) v primerjavi s prašiči, ki so bili cepljeni s cepivom brez zdravilne učinkovine.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Suvaxyn Circo+MH RTU?

Najpogostejši neželeni učinek zdravila Suvaxyn Circo+MH RTU (ki lahko prizadene večkot 1 prašiča od 10) je kratkotrajno zvišanje telesne temperature (v povprečju za 1°C) v prvih 24 urah po cepljenju, ki samodejno izzveni v 48 urah po cepljenju. Opaženi so bili tudi otekanje, v premeru manj kot 2 cm, vroč ina in rdečina na mestu injiciranja ter bolečina na dotik, ki lahko traja do dva dni.

Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Suvaxyn Circo+MH RTU, glejte navodilo za uporabo.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Jih ni.

Kako dolgo traja karenca pri živalih, namenjenih za proizvodnjo hrane?

Karenca je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za prehrano ljudi.

Karenca za meso prašičev, zdravljenih z zdravilom Suvaxyn Circo+MH RTU, je ničdni, kar pomeni, da ni obvezne čakalne dobe.

Zakaj je bilo zdravilo Suvaxyn Circo+MH RTU odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila Suvaxyn Circo+MH RTU večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU.

Druge informacije o zdravilu Suvaxyn Circo+MH RTU

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Suvaxyn Circo+MH RTU, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 6. novembra 2015.

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila Suvaxyn Circo+MH RTU je na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za večinformacij o zdravljenju z zdravilom Suvaxyn Circo+MH RTU naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen aprila 2017.

Komentarji