Slovenian
Izberi jezik

Suvaxyn Circo MH RTU (Inactivated recombinant chimeric porcine...) – Označevanje - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Suvaxyn Circo MH RTU
ATC: QI09AL
Substanca: Inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2 ORF2 protein/Inactivated Mycoplasma hyopneumoniae, strain P-5722-3.
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn Circo+MH RTU emulzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

 

En odmerek (2 ml) vsebuje:

 

 

Inaktiviran rekombinanten prašičji cirko virus tip I z izraženim proteinom ORF2

2,3 – 12,4 RP

 

prašičjega cirkovirusa tipa 2

 

 

1,5 – 3,8 RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emulzija za injiciranje

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

25 odmerkov

 

 

50 odmerkov

 

 

 

 

 

 

125 odmerkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 x 25 odmerkov

 

 

10 x 50 odmerkov

 

 

 

 

4 x 125 odmerkov

 

 

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

 

 

 

 

 

Prašiči (za pitance).

 

 

 

 

6.

INDIKACIJA(E)

 

 

 

 

7.

NAČIN IN POT(I) UPORABE

 

 

Intramuskularno dajanje.

 

 

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

 

 

 

 

8.

KARENCA

 

Karenca: 0 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/15/190/001

EU/2/15/190/002

EU/2/15/190/003

EU/2/15/190/004

EU/2/15/190/005

EU/2/15/190/006

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija številka

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

HDPE viale (125 odmerkov)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn Circo+MH RTU emulzija za injiciranje za prašiče

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

 

En odmerek (2 ml) vsebuje:

 

 

 

Inaktiviran rekombinanten prašičji cirko virus tip I z izraženim proteinom

2,3

– 12,4 RP

 

ORF2 prašičjega cirkovirusa tipa 2

 

 

 

1,5

– 3,8 RP

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

emulzija za injiciranje

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

 

125 odmerkov

 

 

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči (za pitance).

6. INDIKACIJA(E)

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

i.m.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca: 0 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite takoj.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/15/190/001

EU/2/15/190/002

EU/2/15/190/003

EU/2/15/190/004

EU/2/15/190/005

EU/2/15/190/006

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija številka

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

HDPE viale (25 ali 50 odmerkov)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn Circo+MH RTU emulzija za injiciranje za prašiče

2.

KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

 

 

En odmerek (2 ml) vsebuje:

 

 

Inaktiviran rekombinanten prašičji cirko virus tip I z izraženim proteinom

2,3

– 12,4 RP

ORF2 prašičjega cirkovirusa tipa 2

 

 

1,5

– 3,8 RP

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

25 odmerkov

50 odmerkov

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5. KARENCA

Karenca: 0 dni.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Načeto uporabite takoj.

8. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji