Suvaxyn Circo MH RTU (Inactivated recombinant chimeric porcine...) – Označevanje - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Suvaxyn Circo MH RTU
ATC: QI09AL
Substanca: Inactivated recombinant chimeric porcine circovirus type 1 containing the porcine circovirus type 2 ORF2 protein/Inactivated Mycoplasma hyopneumoniae, strain P-5722-3.
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn Circo+MH RTU emulzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

 

En odmerek (2 ml) vsebuje:

 

 

Inaktiviran rekombinanten prašičji cirko virus tip I z izraženim proteinom ORF2

2,3 – 12,4 RP

 

prašičjega cirkovirusa tipa 2

 

 

1,5 – 3,8 RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emulzija za injiciranje

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

25 odmerkov

 

 

50 odmerkov

 

 

 

 

 

 

125 odmerkov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 x 25 odmerkov

 

 

10 x 50 odmerkov

 

 

 

 

4 x 125 odmerkov

 

 

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

 

 

 

 

 

Prašiči (za pitance).

 

 

 

 

6.

INDIKACIJA(E)

 

 

 

 

7.

NAČIN IN POT(I) UPORABE

 

 

Intramuskularno dajanje.

 

 

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

 

 

 

 

8.

KARENCA

 

Karenca: 0 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/15/190/001

EU/2/15/190/002

EU/2/15/190/003

EU/2/15/190/004

EU/2/15/190/005

EU/2/15/190/006

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija številka

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

HDPE viale (125 odmerkov)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn Circo+MH RTU emulzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

 

En odmerek (2 ml) vsebuje:

 

 

 

Inaktiviran rekombinanten prašičji cirko virus tip I z izraženim proteinom

2,3

– 12,4 RP

 

ORF2 prašičjega cirkovirusa tipa 2

 

 

 

1,5

– 3,8 RP

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

emulzija za injiciranje

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

 

125 odmerkov

 

 

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči (za pitance).

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

i.m.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: 0 dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/15/190/001

EU/2/15/190/002

EU/2/15/190/003

EU/2/15/190/004

EU/2/15/190/005

EU/2/15/190/006

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija številka

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

HDPE viale (25 ali 50 odmerkov)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn Circo+MH RTU emulzija za injiciranje za prašiče

2.

KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

 

 

En odmerek (2 ml) vsebuje:

 

 

Inaktiviran rekombinanten prašičji cirko virus tip I z izraženim proteinom

2,3

– 12,4 RP

ORF2 prašičjega cirkovirusa tipa 2

 

 

1,5

– 3,8 RP

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

25 odmerkov

50 odmerkov

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5.KARENCA

Karenca: 0 dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Načeto uporabite takoj.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji