Trocoxil (mavacoxib) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QM01AH 92

A.IMETNIK DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA

SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalcev zdravila, odgovornega za sproščanje serije

Pfizer Italia s.r.l.

Localita’ Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP) Italija

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept. Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA

(MRL)

Ni smiselno

Komentarji