UpCard (Torasemide anhydrous) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QC03CA04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: UpCard
ATC: QC03CA04
Substanca: Torasemide anhydrous
Proizvajalec: Vétoquinol SA

A. IZDELOVALEC ZDRAVILNE UČINKOVINE, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Vétoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Francija

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji