Vaxxitek HVT IBD (live vHVT013-69 recombinant virus) – Označevanje - QI01AD15

Vsebina članka

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

{AMPULA 1,000 in 2,000 odmerkov}

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vaxxitek HVT+IBD

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1000 odmerkov

2000 odmerkov

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Subkutana in in ovo uporaba

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

STERILNI VEHIKEL

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

STERILNI VEHIKEL

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 steklenica s po 200 ml

1 vrečka s po 200 ml

1 vrečka s po 400 ml

1 vrečka s po 600 ml

1 vrečka s po 800 ml

1 vrečka s po 1000 ml

1 vrečka s po 1200 ml

1 vrečka s po 1400 ml

1 vrečka s po 1600 ml

1 vrečka s po 1800 ml

1 vrečka s po 2400 ml

5.CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Piščanci

6.INDIKACIJA(E)

7.POT UPORABE IN DAJANJA

Pred uporabo preberite navodilo, priloženo viali s cepivom.

8.KARENCA

Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Uporabite takoj po pripravi.

Ne uporabljajte, če je vsebina motna

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo, priloženo viali s cepivom.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon,

FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/02/032/001

EU/2/02/032/002

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

Komentarji