Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Substanca: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Proizvajalec: Ceva Sante Animale
An agency of the European Union

Vectra 3D

Dinotefuran / piriproksifen / permetrin

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju svoje živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Vectra 3D?

Vectra 3D je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje tri zdravilne učinkovine: dinotefuran, piriproksifen in permetrin. Na voljo je v obliki raztopine za kožni nanos, v aplikatorjih s petimi različnimi jakostmi za uporabo pri psih različnih telesnih mas.

Za kaj se zdravilo Vectra 3D uporablja?

Zdravilo Vectra 3D se uporablja za zdravljenje in preprečevanje infestacij z bolhami in klopi ter za odganjanje peščenih muh, komarjev in hlevskih muh pri psih. Zdravilo deluje največ en mesec, valitev in razvoj bolh pa preprečuje dva meseca. Uporablja se lahko tudi kot del strategije zdravljenja alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe (alergijska reakcija na ugrize bolh).

Odmerek zdravila Vectra 3D je odvisen od telesne mase psa. Vsebina enega celotnega aplikatorja zdravila Vectra 3D se nanese neposredno na kožo psa po razmiku dlake na eno ali več mest na hrbtu, odvisno od telesne mase psa, ali v neprekinjeni črti po sredini hrbta od začetka repa do lopatic. Zdravljenje se lahko ponovi enkrat mesečno.

Kako zdravilo Vectra 3D deluje?

Zdravilne učinkovine v zdravilo Vectra 3D so „ektoparazitiki“. To pomeni, da ubijejo zunanje parazite, ki živijo na koži ali dlaki živali, kot so bolhe in klopi, ki se prehranjujejo s kožo živali.

Dinotefuran in permetrin sta insekticida, ki insekte ubijata tako, da z različnimi mehanizmi delujeta na njihov živčni sistem. Permetrin podobno deluje tudi na klope. Dinotefuran deluje na živčne receptorje, ki se imenujejo nikotinski acetilholinski receptorji, permetrin pa deluje na natrijeve kanale na živcih, ki sodelujejo pri prenašanju signalov. Če se učinkovini uporabi v kombinaciji, se njuno delovanje okrepi. Piriproksifen je regulator rasti insektov, ki prekine življenjski cikel bolh, tako da povzroči proizvodnjo neplodnih jajčec ter obenem zatre razvoj mladih bolh v odrasle bolhe.

Kako je bilo zdravilo Vectra 3D raziskano?

Učinkovitost zdravila Vectra 3D proti bolham, klopom, komarjem in muham so preučevali v 24 laboratorijskih študijah in dveh študijah na terenu.

V eno študijo na terenu je bilo vključenih 485 psov z infestacijami bolh, klopov ali obojega, ki so prejeli enkratni odmerek zdravila Vectra 3D ali drugega zdravila za kožni nanos, ki vsebuje dve drugi snovi za zatiranje bolh in klopov, tj. fipronil in (s)-metopren. Merilo učinkovitosti je bilo zmanjšanje števila bolh in klopov.

V drugo študijo na terenu je bilo vključenih 278 psov z infestacijami bolh, ki so v enomesečnih intervalih trikrat prejeli zdravilo Vectra 3D ali drugo zdravilo za kožni nanos s fipronilom in (s)- metoprenom. Merilo učinkovitosti je bilo zmanjšanje števila bolh.

Kakšne koristi je zdravilo Vectra 3D izkazalo med študijami?

V prvi študiji na terenu so zabeležili, da se je pri psih, ki so prejeli zdravilo Vectra 3D, v času

štiritedenskega študijskega obdobja število bolh zmanjšalo za 79 % v primerjavi s 57 % pri psih, ki so prejeli drugo zdravilo. V študiji so zabeležili tudi več kot 90-odstotno zmanjšanje znakov alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe, pri psih, ki so prejeli zdravilo Vectra 3D ali primerjalno zdravilo. Pri psih, ki so prejeli zdravilo Vectra 3D, je v štiritedenskem obdobju povprečno zmanjšanje klopov znašalo 94 % v primerjavi s 97 % pri kontrolni skupini.

V drugi študiji na terenu so zabeležili, da je pri psih, ki so prejeli zdravilo Vectra 3D, zmanjšanje povprečnega števila bolh znašalo 95 % v primerjavi s 97 % pri psih, ki so prejeli fipronil in (s)- metopren.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Vectra 3D?

V zelo redkih primerih se lahko pri psih pojavijo kratkotrajna rdečica, srbenje ali drugi znaki neudobja na mestu nanosa. Ti znaki običajno izginejo v 24 urah po dajanju zdravila. V zelo redkih primerih se lahko pri psih pojavi bruhanje ali driska.

Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Vectra 3D, glejte navodilo za uporabo.

Zdravila Vectra 3D se ne sme uporabljati pri mačkah. Prav tako je treba preprečiti stik mačke s psom, ki je prejel zdravilo, saj lahko to povzroči škodljive učinke, ki so lahko smrtni.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Osebe med nanosom zdravila ne smejo kaditi, jesti ali piti in si morajo po nanosu zdravila temeljito umiti roke.

Če zdravilo pride v stik z očmi, jih je treba sprati z vodo. Če pride do stika s kožo, jo umijte z milom in vodo.

Če draženje kože ali očesa ne preneha ali če pride do nenamernega zaužitja zdravila za uporabo v veterinarski medicini, se morate takoj posvetovati z zdravnikom in mu pokazati navodilo za uporabo ali ovojnino.

Osebe z znano preobčutljivostjo za (alergijo na) katero koli sestavino naj se izogibajo stiku z zdravilom.

Psi, ki so prejeli zdravilo, vsaj štiri ure po nanosu zdravila za uporabo v veterinarski medicini ne smejo priti v stik z otroki. Psi, ki so prejeli zdravilo, na dan zdravljenja ne smejo spati s svojimi lastniki, zlasti ne z otroki.

Zakaj je bilo zdravilo Vectra 3D odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Vectra

3D večje od z njim povezanih tveganj za odobrene indikacije, in priporočil, da se zanj odobri dovoljenje za promet. Razmerje med koristmi in tveganji je na voljo v modulu znanstvene razprave v tem povzetku.

Druge informacije o zdravilu Vectra 3D:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Vectra 3D, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila dne 04/12/2013. Podatki o predpisovanju tega zdravila so navedeni na nalepki/zunanji ovojnini.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen oktobra 2013.

Komentarji