Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Substanca: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Proizvajalec: Ceva Sante Animale

Vsebina članka

A.IZDELOVALEC ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Francija

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept. Rp-Vet

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji