Vectra 3D (dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen) – Označevanje - QP53AC54

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Vectra 3D
ATC: QP53AC54
Substanca: dinotefuran, permethrin, and pyriproxyfen
Proizvajalec: Ceva Sante Animale

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla z 1, 3, 4, 6, 12, 24 in 48 kapalk za kožni nanos

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vectra 3D kožni nanos, raztopina za pse 1.5–4 kg

Vectra 3D kožni nanos, raztopina za pse 4–10 kg

Vectra 3D kožni nanos, raztopina za pse 10–25 kg

Vectra 3D kožni nanos, raztopina za pse 25–40 kg

Vectra 3D kožni nanos, raztopina za pse > 40 kg

Dinotefuran/piriproksifen/permetrin

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsaka kapalka za kožni nanos vsebuje dinotefuran 44 mg/piriproksifen 3,9 mg/permetrin 317 mg Vsaka kapalka za kožni nanos vsebuje dinotefuran 87 mg/piriproksifen 7,7 mg/permetrin 635 mg Vsaka kapalka za kožni nanos vsebuje dinotefuran 196 mg/piriproksifen 17,4 mg/permetrin 1429 mg Vsaka kapalka za kožni nanos vsebuje dinotefuran 256 mg/piriproksifen 22,7 mg/permetrin 1865 mg Vsaka kapalka za kožni nanos vsebuje dinotefuran 436 mg/piriproksifen 38,7 mg/permetrin 3175 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za kožni nanos.

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 kapalka za kožni nanos

3 kapalke za kožni nanos

4 kapalke za kožni nanos

6 kapalk za kožni nanos

12 kapalk za kožni nanos

24 kapalk za kožni nanos

48 kapalk za kožni nanos

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Nanos na kožo.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite za mačke.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ceva Santé Animale 10, av. de La Ballastière 33500 Libourne Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/13/156/001 (1 aplikator za kožni nanos za pse 1.5–4 kg) EU/2/13/156/002 (3 aplikatorji za kožni nanos za pse 1.5–4 kg) EU/2/13/156/026 (4 aplikatorji za kožni nanos za pse 1.5–4 kg) EU/2/13/156/003 (6 aplikatorjev za kožni nanos za pse 1.5–4 kg) EU/2/13/156/004 (12 aplikatorjev za kožni nanos za pse 1.5–4 kg) EU/2/13/156/027 (24 aplikatorjev za kožni nanos za pse 1.5–4 kg) EU/2/13/156/005 (48 aplikatorjev za kožni nanos za pse 1.5–4 kg) EU/2/13/156/006 (1 aplikator za kožni nanos za pse 4–10 kg) EU/2/13/156/028 (4 aplikatorji za kožni nanos za pse 4–10 kg) EU/2/13/156/007 (3 aplikatorji za kožni nanos za pse 4–10 kg) EU/2/13/156/008 (6 aplikatorjev za kožni nanos za pse 4–10 kg) EU/2/13/156/009 (12 aplikatorjev za kožni nanos za pse 4–10 kg) EU/2/13/156/029 (24 aplikatorjev za kožni nanos za pse 4–10 kg) EU/2/13/156/010 (48 aplikatorjev za kožni nanos za pse 4–10 kg) EU/2/13/156/011 (1 aplikator za kožni nanos za pse 10–25 kg) EU/2/13/156/012 (3 aplikatorji za kožni nanos za pse 10–25 kg) EU/2/13/156/030 (4 aplikatorji za kožni nanos za pse 10–25 kg) EU/2/13/156/013 (6 aplikatorjev za kožni nanos za pse 10–25 kg) EU/2/13/156/014 (12 aplikatorjev za kožni nanos za pse 10–25 kg) EU/2/13/156/031 (24 aplikatorjev za kožni nanos za pse 10–25 kg) EU/2/13/156/015 (48 aplikatorjev za kožni nanos za pse 10–25 kg) EU/2/13/156/016 (1 aplikator za kožni nanos za pse 25–40 kg) EU/2/13/156/017 (3 aplikatorji za kožni nanos za pse 25–40 kg) EU/2/13/156/032 (4 aplikatorji za kožni nanos za pse 25–40 kg) EU/2/13/156/018 (6 aplikatorjev za kožni nanos za pse 25–40 kg) EU/2/13/156/019 (12 aplikatorjev za kožni nanos za pse 25–40 kg) EU/2/13/156/033 (24 aplikatorjev za kožni nanos za pse 25–40 kg) EU/2/13/156/020 (48 aplikatorjev za kožni nanos za pse 25–40 kg) EU/2/13/156/021 (1 aplikator za kožni nanos za pse > 40 kg) EU/2/13/156/022 (3 aplikatorji za kožni nanos za pse > 40 kg) EU/2/13/156/034 (4 aplikatorji za kožni nanos za pse > 40 kg) EU/2/13/156/023 (6 aplikatorjev za kožni nanos za pse > 40 kg) EU/2/13/156/024 (12 aplikatorjev za kožni nanos za pse > 40 kg) EU/2/13/156/035 (24 aplikatorjev za kožni nanos za pse > 40 kg) EU/2/13/156/025 (48 aplikatorjev za kožni nanos za pse > 40 kg)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka na kapalki za kožni nanos

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vectra 3D kožni nanos (1.5–4 kg)

Vectra 3D kožni nanos (4–10 kg)

Vectra 3D kožni nanos (10–25 kg)

Vectra 3D kožni nanos (25–40 kg)

Vectra 3D kožni nanos (> 40 kg)

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Nanos na kožo.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji