Vectra Felis (pyriproxyfen / dinotefuran) - QP53A

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Vectra Felis
ATC: QP53A
Substanca: pyriproxyfen / dinotefuran
Proizvajalec: Ceva Sante Animale

Vsebina članka

An agency of the European Union

Vectra Felis

dinotefuran/piriproksifen

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju svoje živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Vectra Felis?

Vectra Felis je zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje dve zdravilni učinkovini: dinotefuran in piriproksifen. Na voljo je v obliki raztopine za kožni nanos v aplikatorju za uporabo pri mačkah.

Za kaj se zdravilo Vectra Felis uporablja?

Zdravilo Vectra Felis se uporablja za zdravljenje in preprečevanje bolhavosti pri mačkah. Zdravilo učinkuje en mesec in preprečuje, da bi se bolhe izlegle in razvijale tri mesece. Uporablja se lahko tudi kot del strategije zdravljenja alergijskega dermatitisa, ki ga povzročajo bolhe (alergijska reakcija na ugrize bolh).

Vsebina enega polnega aplikatorja zdravila Vectra Felis se nanese neposredno na mačkino kožo med razmaknjeno dlako na zatilju njene glave. Odgovorni veterinar mora oceniti, ali je treba zdravljenje ponoviti in kakšen v kakšnem časovnem presledku.

Kako zdravilo Vectra Felis deluje?

Zdravilni učinkovini v zdravilu Vectra Felis delujeta kot ektoparazitika. To pomeni, da ubijeta parazite, ki živijo na koži ali v dlaki živali, kot so bolhe in klopi, ki se hranijo s kožo živali.

Dinotefuran je insekticid, ki ubije insekte tako, da deluje na receptorje, imenovane nikotinski receptorji za acetilholin, v njihovem živčnem sistemu. Piriproksifen je regulator rasti insektov, ki prekine

življenjski ciklus bolh, tako da povzroči nastajanje neplodnih jajčec in zavira preobrazbo nezrelih bolh v odrasle bolhe.

Kako je bilo zdravilo Vectra Felis raziskano?

Učinkovitost zdravila Vectra Felis proti bolham so raziskali v zelo številnih laboratorijskih študijah in eni terenski študiji.

V terensko študijo je bilo vključenih 129 mačk z bolhami, ki so jih tri zaporedne mesece enkrat na mesec zdravili bodisi z zdravilom Vectra Felis ali z drugim zdravilom za kožni nanos, ki vsebuje dve različni zdravilni učinkovini, fipronil in (S)-metopren, ki se uporabljata za nadzor bolhavosti. Merilo učinkovitosti je bilo zmanjšanje števila bolh.

Kakšne koristi je zdravilo Vectra Felis izkazalo med študijami?

Terenska študija je pokazala, da je bilo zdravilo Vectra Felis enako učinkovito kot primerjalno zdravilo in je v 84 dneh trajanja študije zmanjšalo število bolh za 91 %.

Prav tako je študija pokazala, da je bilo zdravilo Vectra Felis učinkovito kot pomoč pri zdravljenju alergijskega dermatitisa pri mačkah, ki ga povzročajo bolhe.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Vectra Felis?

Na mestu nanosa zdravila se lahko pojavijo kratkotrajni znaki, kot sta mokrota in bela barva, ki pa ne vplivajo na varnost ali učinkovitost zdravila.

Redko je pri mačkah mogoče opaziti rahlo luščenje kože, kratkotrajno rdečino in srbenje ali kratkotrajno izpadanje dlake na mestu nanosa. Vse te spremembe običajno izginejo brez zdravljenja.

Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Vectra Felis, glejte navodilo za uporabo.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Če zdravilo pride v stik z očmi, jih je treba sprati z vodo. Če pride do stika s kožo, jo je treba umiti z milom in vodo.

Če draženje kože ali oči ne preneha ali če je prišlo do nenamernega zaužitja zdravila, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč in zdravniku pokazati navodilo za uporabo ali nalepko.

Osebe z znano preobčutljivostjo za (alergijo na) katero koli sestavino naj se izogibajo stiku z zdravilom.

Po nanosu zdravila se je treba izogibati stiku z zdravljenimi mačkami še vsaj osem ur. Zdravljene mačke na dan nanosa zdravila ne smejo spati pri lastnikih, zlasti ne pri otrocih.

Zakaj je bilo zdravilo Vectra Felis odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Vectra Felis večje od z njim povezanih tveganj za odobrene indikacije, in priporočil, da se zanj odobri dovoljenje za promet. Razmerje med koristmi in tveganji je na voljo v modulu znanstvene razprave v tem povzetku.

Druge informacije o zdravilu Vectra Felis:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Vectra Felis, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 6. junija 2014. Podatki o predpisovanju tega zdravila so navedeni na nalepki/zunanji ovojnini.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen aprila 2014.

Komentarji