Veraflox (pradofloxacin) – Označevanje - QJ01MA97

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Veraflox
ATC: QJ01MA97
Substanca: pradofloxacin
Proizvajalec: Bayer Animal Health GmbH; 

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zloženka s pretisnim omotom ( 1 x 7 tablet po 15 mg)

Zloženka s pretisnim omotom ( 3 x 7 tablet po 15 mg)

Zloženka s pretisnim omotom ( 10 x 7 tablet po 15 mg)

Zloženka s pretisnim omotom ( 20 x 7 tablet po 15 mg)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Veraflox 15g tablete za pse in mačke pradofloksacin

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Vsaka tableta vsebuje 15 mg pradofloksacina.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tablete

4.VELIKOST PAKIRANJA

7 tablet

21 tablet

70 tablet

140 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi in mačke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemčija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/107/001 7 tablet

EU/2/10/107/002 21 tablet

EU/2/10/107/003 70 tablet

EU/2/10/107/004 140 tablet

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zloženka s pretisnim omotom ( 1 x 7 tablet po 60 mg)

Zloženka s pretisnim omotom ( 3 x 7 tablet po 60 mg)

Zloženka s pretisnim omotom ( 10 x 7 tablet po 60 mg)

Zloženka s pretisnim omotom ( 20 x 7 tablet po 60 mg)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Veraflox 60 mg tablete za pse pradofloksacin

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Vsaka tableta vsebuje 60 mg pradofloksacina.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tablete

4.VELIKOST PAKIRANJA

7 tablet

21 tablet

70 tablet

140 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemčija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/107/005 7 tablet

EU/2/10/107/006 21 tablet

EU/2/10/107/007 70 tablet

EU/2/10/107/008 140 tablet

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zloženka s pretisnim omotom ( 1 x 7 tablet po 120 mg) Zloženka s pretisnim omotom ( 3 x 7 tablet po 120 mg) Zloženka s pretisnim omotom ( 10 x 7 tablet po 120 mg) Zloženka s pretisnim omotom ( 20 x 7 tablet po 120 mg)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Veraflox 120 mg tablete za pse pradofloksacin

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Vsaka tableta vsebuje 120 mg pradofloksacina.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tablete

4.VELIKOST PAKIRANJA

7 tablet

21 tablet

70 tablet

140 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemčija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/107/009 7 tablet

EU/2/10/107/010 21 tablet

EU/2/10/107/011 70 tablet

EU/2/10/107/012 140 tablet

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot iz aluminijaste folije po 7 tablet (15 mg)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Veraflox 15 mg tablete pradofloksacin

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Bayer

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot iz aluminijaste folije po 7 tablet (60 mg)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Veraflox 60 mg tablete pradofloksacin

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Bayer

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot iz aluminijaste folije po 7 tablet (120 mg)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Veraflox 120 mg tablete pradofloksacin

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Bayer

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zloženka s HDPE plastenko (15 ml peroralne suspenzije)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Veraflox 25 mg/ml peroralna suspenzija za mačke pradofloksacin

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Pradofloksacin 25 mg/ml

Konzervans: sorbinska kislina (E200)

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

15 ml plastenka in 3 ml odmerna brizga

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Preprečite kontaminacijo med dajanjem.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 3 mesece

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalnem vsebniku.

Vsebnik shranjujte tesno zaprt.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemčija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/107/013

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka na plastenki (15 ml peroralna raztopina)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Veraflox 25 mg/ml peroralna suspenzija za mačke pradofloksacin

2.KOLIČINA UČINKOVIN(E)

Pradofloksacin 25 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

15 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite do

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zloženka s HDPE plastenko (30 ml peroralne suspenzije)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Veraflox 25 mg/ml peroralna suspenzija za mačke pradofloksacin

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Pradofloksacin 25 mg/ml

Konzervans: sorbinska kislina (E200)

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralna suspenzija

4.VELIKOST PAKIRANJA

30 ml plastenka

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Preprečite kontaminacijo med dajanjem.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 3 mesece

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalnem vsebniku.

Vsebnik shranjujte tesno zaprt.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Nemčija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/107/014

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka na plastenki (30 ml peroralna raztopina)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Veraflox 25 mg/ml peroralna suspenzija za mačke pradofloksacin

2.KOLIČINA UČINKOVIN(E)

Pradofloksacin 25 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

30 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba.

Pred uporabo dobro pretresite.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite do

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji