Slovenian
Izberi jezik

Versican Plus L4 (Leptospira interrogans serogroup Australis...) - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Versican Plus L4
ATC: QI07AB01
Substanca: Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava, strain MSLB 1088, L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Icterohaemorrhagiae, strain MSLB 1089, L. interrogans serogroup Canicola serovar Canicola, strain MSLB 1090, L. kirschner
Proizvajalec: Zoetis Belgium S.A.

Versican Plus L4

cepivo proti pasji leptospirozi (inaktivirano)

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju svoje živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Versican Plus L4?

Versican Plus L4 je cepivo za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebuje inaktivirane (uničene) seve bakterij Leptospira (icterohaemorrhagiae, canicola, bratislava ter grippotyphosa). Zdravilo Versican Plus L4 je na voljo v obliki suspenzije za injiciranje.

Za kaj se zdravilo Versican Plus L4 uporablja?

Zdravilo Versican Plus L4 se uporablja za zaščito psov pred leptospirozo, tj. bakterijsko boleznijo, ki se lahko prenaša z okuženim urinom in povzroči krvavitve, hepatitis (vnetje jeter) in zlatenico ali nefritis (vnetje ledvic).

Cepivo se daje pasjim mladičem, starim šest tednov ali več, z injiciranjem pod kožo, cepljenje pa je treba ponoviti čez tri do štiri tedne. Za ponovno cepljenje je potreben enkraten odmerek cepiva

Versican Plus L4 enkrat na leto.

Kako zdravilo Versican Plus L4 deluje?

Versican Plus L4 je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Sevi bakterij Leptospira v zdravilu Versican Plus L4 so uničeni (inaktivirani), tako da ne povzročajo bolezni. Ko psi prejmejo cepivo Versican Plus L4, imunski sistem živali prepozna bakterije kot „tujke“ ter začne proti njim tvoriti protitelesa. Če so živali

kasneje izpostavljene bakterijam Leptospira, se lahko imunski sistem nanje hitreje odzove. To jih pomaga zaščititi pred leptospirozo.

Zdravilo Versican Plus L4 vsebuje dodatek (aluminijev hidroksid), ki spodbuja imunski odziv.

Kako je bilo zdravilo Versican Plus L4 raziskano?

Učinkovitost zdravila Versican Plus L4 so raziskali v terenski študiji, v katero so vključili 129 psov. Psi so bili bodisi cepljeni dvakrat v razmiku od treh do štirih tednov bodisi so prejeli enkraten letni obnovitveni odmerek cepiva. Merilo učinkovitosti so bile ravni protiteles pred cepljenjem in po njem.

Kakšne koristi je zdravilo Versican Plus L4 izkazalo med študijami?

Terenska študija je pokazala, da je po cepljenju z zdravilom Versican Plus L4 zaščitne ravni protiteles proti leptospiri razvilo od 59 do 96 % psov. Odzivi pri pasjih mladičih so bili v določenih primerih slabši kot pri odraslih psih, kar je bila posledica protiteles, ki so jih podedovali od mater.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Versican Plus L4?

Najpogostejši neželeni učinek cepiva Versican Plus L4 (opažen pri več kot 1 psu od 100) je kratkotrajna oteklina v velikosti do 5 cm, ki se lahko po cepljenju pojavi na mestu injiciranja.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

V primeru nenamernega samoinjiciranja zdravila se je treba takoj posvetovati z zdravnikom in mu pokazati navodilo za uporabo ali ovojnino.

Zakaj je bilo zdravilo Versican Plus L4 odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Versican Plus L4 večje od z njim povezanih tveganj za odobrene indikacije, in priporočil, da se zanj odobri dovoljenje za promet. Razmerje med koristmi in tveganji je na voljo v modulu znanstvene razprave v tem povzetku.

Druge informacije o zdravilu Versican Plus L4:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Versican Plus L4, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala dne 31. julija 2014. Podatki o predpisovanju tega zdravila so navedeni na nalepki/zunanji ovojnini.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen junija 2014.

Komentarji