Versican Plus Pi (canine parainfluenza type-2 virus, strain...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI07AD08

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Versican Plus Pi
ATC: QI07AD08
Substanca: canine parainfluenza type-2 virus, strain CPiV-2 Bio 15 (live attenuated)
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA

Vsebina članka

A.IZDELOVALEC BIOLOŠKIH ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN IMETNIK

DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca bioloških zdravilnih učinkovin:

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané, ČEŠKA

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Bioveta, a.s.,

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané, ČEŠKA

V natisnjenem navodilu za uporabo zdravila mora biti navedeno ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sproščanje zadevne serije.

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

D.DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE, KI JIHMORA IZPOLNITI IMETNIK DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Ni smiselno.

Komentarji