Ypozane (osaterone acetate) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QG04CX90

Vsebina članka

A.IMETNIK(I) DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA ODGOVOREN

(ODGOVORNI) ZA SPROŠČANJE SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sproščanje serije

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francija

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Izdaja zdravila je le na veterinarski recept

Imetnik tega dovoljenja za promet mora obvestiti Evropsko komisijo o načrtih za trženje zdravila, ki ga dovoljuje ta odločitev.

C.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE

VARNE IN UČINKOVITE UPORABE

Navedba ni smiselna.

D.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH ZAOSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Navedba ni smiselna.

Komentarji